Waadhoeke neemt zwemwater onder de loep

Waadhoeke buigt zich de komende maanden over de toekomst van de zwemvoorzieningen in de gemeente.

Water ter illustratie.

Water ter illustratie. FOTO PIXABAY

De gemeente Waadhoeke heeft nog geen nieuw beleid ontwikkeld op het gebied van zwemwater. Op dit moment zijn de afspraken van de voormalige gemeenten van kracht. Volgend voorjaar wil de gemeente besluiten nemen over de toekomstscenario’s van de vier bestaande zwembaden. Daarvoor is eerst nader onderzoek nodig, menen burgemeester en wethouders.

In Waadhoeke is momenteel voldoende zwemwater beschikbaar voor alle activiteiten, blijkt uit vooronderzoek van het Mulier Instituut. Wel wordt verwacht dat de behoefte aan zwemwater afneemt, vanwege een dalend bevolkingsaantal.

Op dit moment maken alle leeftijdsgroepen gebruik van het zwemaanbod. De zwembaden Bloemketerp (Franeker) en De Bildtse Slag (Sint Annaparochie) zijn beide openbaar en overdekt en vallen onder een stichting. Het openbare openluchtbad Waadhoeke (Schatzenburg) is particulier, evenals het semiprivate overdekte Sportcentrum Shape (Franeker).

De Bildtse Slag, dat dateert uit de jaren zeventig en in goede staat verkeert, ontvangt jaarlijks 446.000 euro van de gemeente. De exploitant verwacht dat het zwembad technisch zeker nog tien jaar mee zal gaan. Voorwaarde is wel dat de subsidie gecontinueerd wordt.

Bloemketerp ontvangt geen structurele subsidie van de gemeente. De financiële situatie van het zwembad is niet goed. De technische staat van het zwembad is in orde, maar op groot preventief onderhoud is bezuinigd door de beperkte financiële middelen. Naar verwachting kan het zwembad nog ongeveer vijf jaar vooruit zonder kostbare renovatie.

Openluchtzwembad Waadhoeke maakt onderdeel uit van het recreatiepark Waadhoeke Resort. Het zwembad is alleen in de zomermaanden geopend. De gemeente verstrekt sinds 2018 jaarlijks 45.000 euro subsidie. Voor openstelling in 2021 zal het zwembad grondig gerenoveerd moeten worden. Dit kan volgens de eigenaar niet zonder een gemeentelijke bijdrage van 180.000 euro. Sportcentrum Shape ontvangt geen gemeentelijke gelden. Het zwembad is particulier eigendom en alleen open voor leden van het sportcentrum of voor leszwemmen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Waadhoeke