Miljoenen aan onverantwoorde verstrekkingen en gebrek aan overzicht: gemeente Waadhoeke maakt een potje van de subsidies

De gemeente Waadhoeke heeft het subsidiehuishoudboekje niet op orde. Uit onderzoek van de gemeentelijke Rekenkamer blijkt dat Waadhoeke miljoenen aan subsidies niet kan verantwoorden. Bovendien worden de gemeenteraad en aanvragers onvoldoende over subsidies ingelicht.

Het gemeentehuis van Waadhoeke.

Het gemeentehuis van Waadhoeke. FOTO GOOGLE STREETVIEW

Lees meer over
Waadhoeke

Door de Rekenkamer opgevraagde overzichten van jaarlijkse verstrekte subsidies konden door de gemeente niet worden geleverd. Ook een overzicht van de subsidieregelingen kon niet worden verstrekt aan de Rekenkamer. In die regeling wordt aangegeven wat de gemeente voor ogen heeft met subsidieverstrekking, wat het subsidieplafond is, hoe controle en verantwoording plaatsvindt en welke voorwaarden de gemeente hanteert.

Nieuws

menu