Waadhoeke en Staatsbosbeheer in conflict over bosgrond in Tzummarum

In alle stilte probeerde de gemeente Waadhoeke een conflict over grond aan de Kleasterwei in Tzummarum af te wikkelen. Tot de provincie via Staatsbosbeheer de gemeente op de vingers tikte.

FOTO PIXABAY

FOTO PIXABAY

De kwestie draait om het volgende: sinds 11 februari 1991 heeft Waadhoeke een stuk bosgrond van Staatsbosbeheer aan de Kleasterwei in Tzummarum in erfpacht. Zonder Staatsbosbeheer hierin te kennen, werd in de periode van de gemeente Franekeradeel op een deel van deze grond een sleufsilo aangelegd door het bedrijf Jorrit de Vries kraanverhuur en grondverzet. De opvolger van Franekeradeel, Waadhoeke, heeft hier achteraf een omgevingsvergunning voor verleend.

Sinds 2016 probeert Staatsbosbeheer aan dit ,,oneigenlijk gebruik van de grond’’ een einde te maken. Toen werd bij de gemeente Franekeradeel het verzoek neergelegd om de grond in oorspronkelijke toestand terug te brengen. Dit handhavingsverzoek is meerdere keren herhaald. Eventueel is Staatsbosbeheer bereid de grond te verkopen aan de gemeente Waadhoeke, maar de bosbeheerder ziet deze uitkomst als ,,second best’’, schrijven ze in een brief aan college en gemeenteraad. Liever ziet de organisatie dat de oorspronkelijke situatie terugkeert.

Geen bos maar pad

Die oorspronkelijke situatie was overigens geen bos, stelt de gemeente nu in antwoorden op vragen van de partijen Gemeentebelangen en SAM. De sleufsilo ligt op een stuk grond dat in gebruik was als openbaar pad. Er is geen bos voor verdwenen.

Als de gemeente de grond koopt, is dat met de bedoeling deze door te verkopen aan De Vries. Gesprekken tussen deze twee partijen liepen in juni van dit jaar op niets uit. De twee werden het niet eens over wie de taxatiekosten zou moeten betalen en het bedrijf stelde voor de grond pas te laten taxeren als de ruilverkaveling in het gebied voorbij is. ,,Dit betekent dat Staatsbosbeheer weer terug bij af is’’, schrijft hoofd Staatsbosbeheer Fryslân, Jesler Kiestra.

Provincie drong aan bij Staatsbosbeheer

De provincie Fryslân werd er door een omwonende op gewezen dat de gemeente Waadhoeke de situatie laat voortbestaan. Wanneer een gemeente een wettelijke taak niet of niet juist uitvoert, komt de afdeling Inter Bestuurlijk Toezicht (IBT) van de provincie in actie, legt woordvoerder Gerrit Hofstra uit. Het was het IBT dat er bij Staatsbosbeheer op aandrong een stevige brief aan raad en college te schrijven. Verder neemt het IBT geen standpunt in omdat het een zaak is ,,tussen Staatsbosbeheer en de gemeente.’’

De partijen Gemeentebelangen en SAM stelden in september vragen in de raad, maar ook nu werd niet in het openbaar geantwoord. In schriftelijke antwoorden legt een ambtenaar uit dat er geen besluit is gevallen over de verkoop van de betwiste grond, maar dat op korte termijn ,,nadere schriftelijke informatie’’ volgt.

De raadsfracties vragen zich af waarom de bestemming nooit gewijzigd is toen de sleufsilo er kwam. Van de zes vergunde sleufsilo’s was er slechts één gedeeltelijk in strijd met het bestemmingsplan, aldus het antwoord. Het college vond het destijds voldoende om van het bestemmingsplan af te wijken met een omgevingsvergunning. Omdat het ging om een bouwwerk van minder dan 50 vierkante meter, een zogenaamd kruimelgeval, hoefde het college dit besluit niet voor te leggen aan de raad.

Volgens Jorrit de Vries is de aankoop van grond door hem nabij en is daarmee de zaak in zijn ogen voor 2020 afgerond.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Waadhoeke