Waadhoeke en Staatsbosbeheer in conflict over bosgrond in Tzummarum

In alle stilte probeerde de gemeente Waadhoeke een conflict over grond aan de Kleasterwei in Tzummarum af te wikkelen. Tot de provincie via Staatsbosbeheer de gemeente op de vingers tikte.

FOTO PIXABAY

FOTO PIXABAY

De kwestie draait om het volgende: sinds 11 februari 1991 heeft Waadhoeke een stuk bosgrond van Staatsbosbeheer aan de Kleasterwei in Tzummarum in erfpacht. Zonder Staatsbosbeheer hierin te kennen, werd in de periode van de gemeente Franekeradeel op een deel van deze grond een sleufsilo aangelegd door het bedrijf Jorrit de Vries kraanverhuur en grondverzet. De opvolger van Franekeradeel, Waadhoeke, heeft hier achteraf een omgevingsvergunning voor verleend.