Waadhoeke denkt omstreden Star Barn-besluit Zwarte Haan te kunnen 'repareren'

De rechter vernietigde onlangs de vergunning voor een sterrenkijkplek bij Zwarte Haan. Waadhoeke had gebrekkig werk geleverd en burgemeester Marga Waanders had een ‘schijn van vooringenomenheid’ gewekt. De gemeente denkt nu de boel te kunnen ’repareren’ zonder hoger beroep aan te tekenen.

Het buurtschap Zwarte Haan van boven.

Het buurtschap Zwarte Haan van boven. FOTO LC / ARODI BUITENWERF

Lees meer over
Waadhoeke

Negen bewoners van het buurtschap Zwarte Haan stapten naar de rechter om de omgevingsvergunning aan te vechten die gemeente Waadhoeke had verleend aan stichting Keunstwurk voor het toeristische project Nacht aan het Wad of Starbarn (sterrenschuur).