Waadhoeke checkt vergunningen na tik op de vingers

Het bedrijf van Jorrit de Vries in Tzummarum met daarnaast het bosperceel van Staatsbosbeheer.

De gemeente Waadhoeke neemt de vergunningverlening aan een bedrijf aan de Kleasterwei in Tzummarum opnieuw onder de loep. Dit meldt de provincie Fryslân.
Lees meer over
Waadhoeke

Eerder werd de gemeente op de vingers getikt door een onderzoeksbureau, dat concludeerde dat Waadhoeke en voorganger Franekeradeel hebben gefaald bij het handhaven van overtredingen. De provincie, die opdracht gaf tot het onderzoek, constateert op basis van de uitkomsten dat Waadhoeke ‘intern een aantal zaken beter had kunnen aanpakken’.

De gemeente ging meerdere keren in de fout bij een stuk bosgrond aan de Kleasterwei. Zo werd daar door het bedrijf Jorrit de Vries een sleufsilo aangelegd op een stuk land dat eigendom is van Staatsbosbeheer en wordt gepacht door Waadhoeke. Staatsbosbeheer werd niet op de hoogte gesteld van de aanleg.

Interbestuurlijk onderzoek

Buren klaagden constant wegens overlast, vingen bot bij de gemeente en drongen vervolgens bij de provincie aan op een interbestuurlijk onderzoek (IBT).

‘Waadhoeke werkt nog volop aan de versterking van haar organisatie’, aldus de provincie over de gemeente. ‘Bijvoorbeeld op het gebied van de juridische kwaliteit. Haar ambitie is om op het gebied van dienstverlening een 8,5 te scoren. Daartoe is een programmaorganisatie ingericht.’

Nieuws

menu