Voor herstel rest woningen Bildtdijken 18 miljoen euro nodig

Tien verwaarloosde woningen langs de Bildtdijken zijn opgeknapt tijdens het project Herstel Dorpen en Bildtdijken. Voor renovatie van de rest van de krotten is 18 miljoen euro nodig.

Enkele van de herstelde woningen aan de Oudebildtdijk, die er weer prima bij staan.

Enkele van de herstelde woningen aan de Oudebildtdijk, die er weer prima bij staan. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Het project moet snel voortgezet worden, aldus ambtenaar Wietse Terpstra van de gemeente Waadhoeke. Het eerste deel van het project heeft ervoor gezorgd dat tien verwaarloosde woningen opgeknapt zijn.

Vijf jaar geleden was 30 procent van de woningen langs de langste straat van Nederland van matige tot slechte kwaliteit. Nu is door Adema Architecten een nieuwe scan gedaan, waaruit blijkt dat dit 20 procent is. Het betekent dat van de ruim 500 woningen er nog steeds 97 matig tot zeer slecht zijn.

Krotten

Projectleider Greetje de Heer omschreef ze dinsdag in het kernteam van Waadhoeke als krotten. Van de slechte woningen zijn er 48 met een hoge cultuurhistorische waarde. Als de kwaliteit van alle 97 woningen op niveau gebracht moet worden, is daarvoor 18 miljoen euro nodig. 

Terpstra noemde dit zeer omvangrijk en niet in één keer haalbaar. Het college van Waadhoeke bereidt momenteel wel een voorstel voor over voortgang van het project. Dit moet op korte termijn, aldus Terpstra. Dan kan de bestaande stichting, die de kennis en de energie hiervoor heeft, doorgaan.

Hoger gasverbruik

Het is ,,booming business’’ momenteel met de panden aan de Bildtdijken, aldus De Heer. De laatst te koop staande woning was binnen een week verkocht. KAW Architecten maakte een analyse van het woningbestand en stelde vast dat de panden kwetsbaar zijn, omdat ze wat kwaliteit betreft veel slechter zijn dan andere woningen in Waadhoeke en daardoor een slechtere marktpositie hebben. 

Er is ook sprake van energiearmoede. Dat wil zeggen dat het vaak om bewoners met lage inkomens gaat, die relatief een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energielasten. Ook het gasverbruik is hoger dan gemiddeld in Waadhoeke.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Waadhoeke