Visdodende stinkvaart Sexbierum wordt aangepakt

Het water van de vaart in Sexbierum is in warme zomers vaak zuurstofarm waardoor vissen doodgaan. ANP

Hij stinkt en het water is zo slecht dat vissen er het loodje leggen. De Seisbierrumer Opfeart in Sexbierum wordt na jarenlange klachten uit het dorp, gebaggerd.
Lees meer over
Waadhoeke

Dorpsbelang hamerde er al lange tijd op en buurtbewoners klaagden er de afgelopen jaren over. Vooral in warme zomers, zoals de afgelopen jaren, dreven er veel dode vissen in de De Seisbierrumer Opfeart.

Oorzaak is de grote hoeveelheid slib op de bodem met zuurstofloos water tot gevolg. Wetterskip Fryslân is beheerder van de opvaart. De gemeente Waadhoeke heeft contact met die organisatie gezocht over het stinkwater.

Fiftyfifty

In 2016 is tussen beide overheden de Overeenkomst Overdracht Stedelijk Water gesloten. Daarin staat de Seisbierrumer Opfeart aangeduid als achterstallig bagggeronderhoud, wat inhoudt dat de vaart voor 2025 gebaggerd moet worden en dat de kosten gelijkelijk worden verdeeld tussen waterschap en gemeente.

Burgemeester en wethouders besloten onlangs dat de Seisbierrumer Opfeart wordt gebaggerd. Het kost de gemeente 32.500 euro.

Nieuws

menu