Vijf keer mediation suste familieruzie Tzummarum niet

Vijf keer voerden mediators namens de voormalige gemeente Franekeradeel gesprekken om strijdende partijen rond een stuk grond in Tzummarum bij elkaar te brengen. Het was tevergeefs.

Het bedrijf van Jorrit de Vries in Tzummarum met daarnaast het bosperceel van Staatsbosbeheer.

Het bedrijf van Jorrit de Vries in Tzummarum met daarnaast het bosperceel van Staatsbosbeheer.

Lees meer over
Waadhoeke

Hij mag het niet zeggen, maar oud-wethouder Thiadrik Twerda van de voormalige gemeente Franekeradeel zegt het toch: aan het conflict met een stuk grond van Staatsbosbeheer in Tzummarum ligt een familieruzie ten grondslag. Lopend richting het stuk bos waar inmiddels een IBT-rapport (Interbestuurlijk toezicht) over is verschenen, wijst hij op omwonenden zowel links als rechts van het bedrijf van Jorrit de Vries.