Vanaf april is er in het centrum van Franeker op straat geen enkele geldautomaat meer te vinden

De geldautomaat in Franeker. FOTO GOOGLE STREETVIEW

De geldautomaat in Franeker. FOTO GOOGLE STREETVIEW

De laatste geldautomaat verdwijnt binnenkort uit het centrum van Franeker. Er blijven dan alleen nog geldautomaten in winkels en bij de Rabobank aan Het Want open. ABN Amro huurde de ruimte aan de Voorstraat van het Keatsmuseum en heeft per 31 maart de huur opgezegd. Halverwege april zal de automaat ontmanteld worden.
Lees meer over
Waadhoeke

Bram Bonnema van het Keatsmuseum bevestigt het sluiten van de geldautomaat: ,,Dat kloppet. Se hiere de romte fan it museum en se hawwe per 31 maart de hier opsein. Heal april sille se de boel ûntmantelje. It is de bedoeling dat de romte dêrnei by it Keatsmuseum lutsen wurdt. We moatte dan sjen hoe’t we dy romte brûke sille. It giet om sa’n 20 kante meter, is it noch in aardige opperflakte.’’

Geldmaat

In Harlingen verdwenen al eerder de geldautomaten uit het straatbeeld. De geldautomaten van ABN Amro, ING en Rabobank maken plaats voor de geldautomaten van Geldmaat. In Franeker kan dan alleen nog binnen gepind worden bij Primera, Albert Heijn, het kantoor van de Rabobank aan Het Want en in de Hema.

,,Wy hawwe der ek neat oer heard of’t se ek fan doel binne sa’n Geldmaat te pleatsen. Dat sil yn oerlis mei de gemeente moatte en in goeie lokaasje fine, is net sa maklik mei dy plofkreaken en sa”, aldus Bonnema.

PC

De geldautomaat wordt altijd veelvuldig gebruikt voor en tijdens de PC. De horeca is dan ook niet blij met het verdwijnen van de automaat. ,,Wij hadden hem liever gehouden. We hebben een tent tijdens de PC en dan wordt daar altijd heel veel gepind. Ook klanten van ons gaan vaak eerst pinnen en komen daarna bij ons bestellen. Ze kunnen hier wel pinnen, maar geen extra geld pinnen”, zo vertelt een medewerkster van PéPé vlak naast het museum.