VVD in Waadhoeke twijfelt aan basisheffing riool

Aanleg van een nieuw riool. FOTO HARRY TIELMAN

De VVD in Waadhoeke twijfelt of de invoering van een basisrioolheffing juridisch wel kan. Bij zo’n heffing, die Waadhoeke in 2021 wil invoeren, betalen ook percelen die niet op de gemeentelijke riolering aangesloten zijn, mee.
Lees meer over
Waadhoeke

Het college liet onlangs weten dat dit juridisch getoetst is. De VVD stelt er acht vragen over. Zo vraagt de partij zich af of iemand die nu aan het Wetterskip of de provincie betaalt nogmaals aangeslagen kan worden. De VVD wacht liever een uitspraak van de Hoge Raad af.

Nieuws

menu