Toch nog geen twee treinen per uur in Dronryp en Deinum

Een Arriva-trein in de haven van Harlingen.

Een Arriva-trein in de haven van Harlingen. Foto: Anton Kappers

Arriva kan de afspraak om vanaf 10 april weer twee keer in plaats van eenmaal per uur een trein te laten stoppen in Deinum en Dronryp niet nakomen.
Lees meer over
Waadhoeke

Dat is mede het gevolg van nog altijd een ,,schrikbarend hoog ziekteverzuim” bij de vervoerder, aldus gedeputeerde Avine Fokkens. Ook het aantal verlofuren dat wordt opgenomen is de komende tijd groot. Bovendien zijn nieuwe machinisten nodig, maar werving en selectie duren lang.

Fokkens baalt stevig dat de tijdelijke situatie noodgedwongen wordt verlengd. Ze wil dat Arriva de dienstregeling uiterlijk voor de zomervakantie opschaalt. Binnenkort worden taxi’s ingezet als alternatief voor Dronryp en Deinum. De kosten zijn voor Arriva.

Miljoen naar onderzoek Lelylijn

De provincie stelt officieel 1 miljoen euro beschikbaar voor de projectgroep die sinds december de haalbaarheid van de Lelylijn onderzoekt. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt daarbij nauw samen met de noordelijke provincies en grote steden. Het totale budget bedraagt 8 miljoen euro, waarvan Fryslân, Drenthe en Groningen 3 miljoen voor hun rekening nemen.

Het miljoen komt uit een potje dat eigenlijk bestemd is voor de verduurzaming van bussen. ‘De bijbehorende begrotingswijziging valt binnen het mandaat dat het college van uw Staten heeft gekregen’, schrijft het Friese college in een brief aan de provinciale volksvertegenwoordigers.