Stikstof, geld en complexiteit zitten fietstunnel dwars bij Marsum-West

File op weg naar de tweede rotonde bij Marsum vanaf de Heak FOTO ARODI BUITENWERF

Niet in 2019, maar op zijn vroegst 2020 of begin 2021 wordt de rotonde bij Marsum-West verbeterd, inclusief fietstunnel. Gedeputeerde Staten antwoorden dit op vragen van de FNP.
Lees meer over
Waadhoeke

De FNP stelde in september vragen omdat er nog steeds geen schep de grond in is gegaan, terwijl een betere rotonde met fietstunnel in 2019 was toegezegd. De toegenomen drukte bij de rotonde zorgt voor gevaarlijke situaties met overstekende fietsers en leidt tijdens spitstijden tot files die staan tot op de Heak toe. Gedeputeerde Staten noemt de verkeersafwikkeling ter plekke ,,traach’’ en geeft toe dat ,,op mear plakken risiko’s foar de feiligens’’ zijn.

Maar de situatie is complex, schrijf het college. Het verkeer is meer toegenomen dan de verwachting was. Eerst was het idee de rotonde te verbeteren, later kwam daar de wens voor een fietstunnel bij. Realisatie daarvan kost gauw twee jaar en de provincie wil beide projecten combineren om het werk goedkoper te maken. Daarom is het verbeteren van de rotonde ook uitgebleven. Onderzocht wordt nu welke varianten mogelijk zijn, zoals een ovonde, turbo-rotonde of verkeerslichten.

Zo kort mogelijke onderdoorgang

De provincie schrijft dat een zo kort mogelijke onderdoorgang de voorkeur verdient, maar dat is strijdig met het streven om extra rijbanen aan te leggen om het verkeer beter door te laten stromen. Wel zijn grondonderzoeken gedaan en gesprekken met grondeigenaren gevoerd. Zeker is in ieder geval dat voor de fietstunnel te weinig geld beschikbaar is. Voor de aanpak van de rotonde is wel genoeg gereserveerd.

Voor de fietstunnel stelde de provincie in 2018 620.000 euro beschikbaar. De voormalige gemeente Menameradiel, nu Waadhoeke, heeft 150.000 euro apart gelegd. ,,Lang net genôch foar in fytstunnel op dit komplekse plak.’’ De stikstofwetgeving komt daar nog bij. De uitvoering van dit project is ook daarvan afhankelijk, aldus GS. Tot die tijd zijn er alternatieven voor de fietsers, zoals via de Hegedyk en het tunneltje bij Marsum.

Nieuws

Meest gelezen