Sterrenkijkplek in Zwarte Haan wankelt na uitstel gemeenteraad

Zwarte Haan.

De gemeenteraad van Waadhoeke stemt niet in met het plan voor trekkershutten, een sterrenkijkplek en een nachttuin voordat er een nieuw verkeersplan voor Zwarte Haan komt. ,,Het wordt er zo niet makkelijker op.’’
Lees meer over
Waadhoeke

Tijdens de raadsvergadering donderdagavond bleek dat meerdere raadsfracties verwachten dat de recreatieplannen in de toekomst voor meer verkeer in het dijkdorpje kunnen zorgen. Omwonenden uiten daarover nu al hun zorgen.

Een lokale ondernemer heeft het plan om in Zwarte Haan vijf trekkershutten te exploiteren, en er zijn plannen voor een sterrenobservatorium en een expositieruimte. De omringende grond wordt een ‘nachtbelevingstuin’.

De voltallige gemeenteraad wil dat er eerst een analyse van de verkeerssituatie komt, voor ze de gevraagde ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeven voor het plan. Wethouder Caroline de Pee zegt dat het een moeilijk uitvoerbaar scenario is, dat er mogelijk toe gaat leiden dat de initiatiefnemer gaat afhaken.

Initiatiefnemer Keunstwurk zegt dat het inderdaad ,,steeds lastiger’’ wordt om de plannen te realiseren. Projectleider Roelof Koster: ,,We werken met een begroting uit 2017. De bouwkosten stijgen al jaren. En ook alle tijd en energie die wij erin steken staat niet op de begroting. Dat houdt een keer op.’’

‘Leidt dit wel tot een oplossing?’

Koster moet nog overleggen over de precieze gevolgen van het raadsbesluit van donderdag. ,,Leidt dit wel tot een oplossing? We hebben eindeloos met omwonenden gepraat, maar die zetten de hakken in het zand.’’ Koster ziet geen helder licht aan het eind van de tunnel, zegt hij.

De Waddenfonds-subsidie die is toegekend blijft vooralsnog staan, en zorgt tegelijkertijd voor een extra knelpunt. ,,Sommige omwonenden zeggen dat we het plan aan moeten passen. Maar op basis van dat plan hebben we die subsidie gekregen. Dat kunnen we niet zomaar aanpassen.’’

De kans dat de ‘StarBarn’ (sterrenschuur) er gaat komen is met het raadsbesluit van donderdag inderdaad afgenomen, stelt Koster. Hij vraagt zich af of alle raadsleden zich dat wel realiseren. ,,Maar er komt een moment dat we ons moeten gaan afvragen of dit nog zinvol is. Hoe pijnlijk dat ook is.’’

De verklaring van geen bedenkingen komt nu naar verwachting in oktober dit jaar opnieuw in een raadsvergadering aan bod.

Nieuws

menu