Staatsbosbeheer eist duidelijkheid van gemeente in slepende grondkwestie

In de lang slepende grondkwestie aan de Kleasterwei in Tzummarum eist Staatsbosbeheer op korte termijn duidelijkheid van de gemeente Waadhoeke.

Het bedrijf van Jorrit de Vries in Tzummarum met daarnaast het bosperceel van Staatsbosbeheer.

Het bedrijf van Jorrit de Vries in Tzummarum met daarnaast het bosperceel van Staatsbosbeheer.

Op een deel van het betreffende bosperceel is in het verleden een sleufsilo aangelegd. Toestemming hiervoor werd gegeven door Waadhoeke, terwijl deze slechts erfpachter is en het eigendom in handen is van Staatsbosbeheer. Die was niet op de hoogte.

‘Staatsbosbeheer heeft uw gemeente meerdere keren verzocht tot handhaving over te gaan’, schrijft directeur Jesler Kiestra van Staatsbosbeheer Fryslân (SBB).

Handhaving tekortgeschoten

Inmiddels is uit onderzoek van de afdeling Interbestuurlijk Toezicht (IBT) van de provincie gebleken dat de handhaving niet goed is verlopen. Daarom neemt Waadhoeke de hele vergunningverlening opnieuw onder de loep.

SBB proeft uit de reactie op het IBT-rapport dat ‘de gemeente er tussenuit wil stappen en Staatsbosbeheer het probleem wil laten oplossen’. Dit zou kunnen via rechtstreekse verkoop van de grond door Staatsbosbeheer aan het bedrijf dat de sleufsilo aanlegde. Dit is SBB niet van plan, aldus de brief aan de gemeente.

De bosbeheerder wil de betreffende grond wel te koop aanbieden aan de gemeente, zodat eigendom en erfpacht in één hand komen te liggen. De gemeente kan er dan voor kiezen dit weer door te verkopen aan het bedrijf.

Trage afhandeling

SBB had al antwoord willen hebben op het verkoopaanbod, maar de brief staat pas ter behandeling bij de ingekomen stukken van de raadsvergadering van 28 januari.

In de brief wijst Kiestra er verder op dat er meer grondkwesties in de gemeente zijn die spelen op het eigendom van SBB. De afhandeling daarvan wordt ,,uiterst traag’’ genoemd. Staatsbosbeheer eist dat Waadhoeke voor 15 februari met een uitgewerkt plan komt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Waadhoeke