Snel besluit nodig over zwembad Bloemketerp in Franeker

Zwembad Bloemketerp in Franeker heeft snel duidelijkheid nodig over de toekomst. In het zwembadonderzoek van Waadhoeke wordt dit bad er daarom uitgelicht.

Zwembad Bloemketerp.

Zwembad Bloemketerp. FOTO ZWEMBAD BLOEMKETERP

Bloemketerp lijdt van alle zwembadvoorzieningen in de gemeente Waadhoeke het meest onder de de coronacrisis. De stichting, die het zwembad negen jaar geleden overnam van de gemeente, heeft een verplichting om het tien jaar open te houden. Die verplichting loopt in september 2021 af. Vanaf dat moment is er subsidie nodig (45.000 euro per jaar) om door te kunnen. 

Voor de korte termijn is ook financiële ondersteuning gevraagd. Het zwembad heeft nauwelijks reserves. De gemeenteraad moet daarom, los van het totaalonderzoek dat loopt, binnenkort beslissingen nemen over Bloemketerp. Over het totaal aan zwemwater wordt in april 2021 beslist.

Meer zwembaden

Waadhoeke liet het sportinstituut Mulier de zwembaden onder de loep nemen. Het gaat naast het overdekte Bloemketerp om de overdekte baden de Bildtse Slag in Sint Annaparochie en het instructiebad Shape in Franeker dat alleen voor leden is. Verder is er één openluchtbad op Waadhoeke Resort in Menaam. 

Er worden verschillende scenario’s onderzocht waaruit de raad in april moet kiezen. De gemeente zou alle subsidie los kunnen laten, ook het bedrag dat de Bildtse Slag al jaren krijgt. Dan hang het voortbestaan van de overdekte baden af van de marktwerking. De gemeente kan ook alleen de Bildtse Slag blijven steunen, waardoor Bloemketerp in 2021 moet sluiten. 

Wil Waadhoeke beide overdekte hallen behouden, dan moeten beide gesubsidieerd worden. Er kan verder gekozen worden voor nieuwbouw van één overdekt bad, mogelijk gecombineerd met openluchtzwemmen.

Renovatie nodig

Waadhoeke Resort geeft aan alleen open te kunnen blijven als er een renovatie plaatsvindt. Het park vraagt daarvoor 180.000 euro in 2021 en zegt daarna tien jaar zonder steun verder te kunnen. Het rapport geeft aan dat de gemeente er ook voor kan kiezen geen openluchtbad te faciliteren. Dan is er in de buurt van Menaam altijd nog de zwemvijver Swanneblom. Welke richting het uitgaat, hangt onder andere af van een enquête onder de inwoners. 

Je kunt deze onderwerpen volgen
Waadhoeke