Slapen, schrijven, schilderen: alles mag tijdens de stiltedag in Boksum, als je maar stil bent

Elke laatste zondag van de maand is het stiltedag in Boksum. Het ingaan van de wintertijd en de landelijke stiltedag gaven de editie van zondag een extra lading.

Een bezoeker van de Stiltedag in Boksum gebruikte de tijd om te schilderen.

Een bezoeker van de Stiltedag in Boksum gebruikte de tijd om te schilderen. FOTO NIELS WESTRA

In de grote zaal van LOFT in Boksum zitten twee jonge vrouwen met opgetrokken benen op een stoel te lezen, net als een wat oudere man, even verderop. Buiten, in een iglo en een klein Fins tuinhuisje, zitten naar verluid nog twee mensen. En boven, achter een dichte deur waarboven een bordje met ‘Dream’ erop hangt, ligt iemand te slapen.

Het is stiltedag in LOFT, een tot vergaderlocatie verbouwde kerk met een spiritueel tintje. Net als elke laatste zondag van de maand. Op de flyer staat: ,,Het is goed en gezond om ook eens een dag naar binnen te gaan in je eigen wereld.’’ En dat is precies wat de twaalf deelnemers deze dag van tien uur ’s ochtends tot vier uur ’s middags doen.

Doen waar je zin in hebt

,,It komt derop del datst dochst dêr’tst nocht oan hast. Hearlik doch?’’ zegt Welmoed Kuiper, eigenaar van LOFT. En dus schildert de een, schrijft de ander en maakt weer een ander vandaag een ‘vision board’ om dromen en verlangens uit te beelden. Tijdens de nabespreking, aan het eind van de dag, blijkt hoe de groep de stiltedag ervaren heeft. Met een meditatie zijn ze ’s ochtends de stilte ‘ingeleid’ en hebben ze ,,tijd en andere afleidingen’’ losgelaten. Horloges en mobiele telefoons zijn afgedaan en weggestopt.

Mooi is het verhaal van de eerdergenoemde oudere man, die als kind al met zijn pake in deze kerk kwam. ,,Ik kreeg hetzelfde warme gevoel, iets weldadigs.’’ Al tien jaar woont hij alleen, sinds het overlijden van zijn vrouw, en toch was de stilte op deze dag anders dan thuis. ,,Je voelt toch de mensen om je heen.’’

Energie

Een andere deelnemer, die de dag gebruikte om met klei figuren te boetseren, merkte hoeveel energie ze op de namiddag nog over had. Ze schrijft het toe aan het niet praten. ,,Ik heb de hele dag niks gezegd en heb nu een hele andere energie. Ik wil nog wel even gaan rennen ofzo.’’

'Het is lekker om even niks te zeggen'

Volgens Kuiper komt het erop neer je energie ,,anders te richten’’ en dichter bij je zelf te blijven. ,,Je hoeft niks sociaal wenselijks te zeggen.’’ Op zo’n stiltedag valt veel ‘ruis’ weg, weet ze en dat kan voor emoties zorgen. Ook nu vallen er wat tranen tijdens de nabespreking. ,,Ik wol in plak wêze dêr’t soks wêze mei’’, zegt ze er na afloop over.

Een deelnemer vroeg zich aan het begin van de dag af: ,,Hoe kom ik zo’n dag door?’’ Maar de tijd vloog voorbij, zegt ze na afloop. ,,Het is lekker om even niks te zeggen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Waadhoeke
Instagram