Sinds de nieuwe radar draait bij Wier, raken schotels gestoord en schiet het licht spontaan aan

De plaatsing van de nieuwe post naast de oude bol. FOTO NIELS DE VRIES

Sinds de nieuwe defensieradar bij Wier draait krijgt Expert Meijer in Sint Annaparochie de ene na de andere klacht over storende schotelantennes, sneeuwbeeld op RTL en smartapparaten die een eigen leven gaan leiden. ,,As dat ding draait is it mis.”
Lees meer over
Waadhoeke

Hij krijgt al weken telefoontjes over schotelantennes die weigeren. Klanten die klagen over televisiebeeld dat blijft staan, of zenders die storen. ,,Allegear wat wazige klachten”, zegt Johannes Jasper, teamleider van de technische dienst van de Expert Meijer Groep in Sint Annaparochie. ,,Frjemde ûnferklearbere dingen.”

Zo schieten hier en daar op het Bildt spontaan lampen of de verwarming aan en uit. Het zijn installaties met slimme technologie die via wifi met een app worden bediend. Wanneer de internetaansturing wordt gestoord gaan volgens Jasper apparaten ,,een eigen leven leiden”.

De servicemonteur verving eerst allerlei materiaal van de storende schotelantennes. ,,Mar as alles fernijd is en de klachten bliuwe, ja dan leit it echt oan wat oars.” Bij Expert kunnen ze niet anders dan de link leggen met de vernieuwde radarpost. Want opvallend genoeg gebeurt het allemaal bij mensen die wonen in een straal van zo’n 5 kilometer van de defensieradar in Wier. Jasper: ,,As dy draait binne der klachten, stiet er stil dan wurket alles gewoan.”

Voorheen nooit klachten

Vooral de RTL-zenders zijn een probleem. Volgens de technicus zitten die op dezelfde frequentie als Defensie. ,,Elke omwenteling fan de radar sjochst werom yn it byld.” Voor Jasper is het zo klaar als een klontje. ,,It is ien op ien oan elkoar te koppeljen. Wy sitte al tweintich jier yn de skûtels, wy ha noait sokke klachten hân.”

Jasper kan het probleem niet oplossen voor zijn klanten. ,,Wy sitte hjirre yn ûnbekabeld gebiet. In soad minsken binne oanwezen op in skûtel. Mei glasvezel kinne se oerstappe op in oar medium. Fierder is it ôfwachtsjen wat Defensie docht.”

Brommende wasemkap

Dat is ook waar Wier zelf zijn hoop op heeft gevestigd. Het dorp heeft last van de nieuwe installatie. Omwonenden klagen over een constante bromtoon die uit het station klinkt. ,,As hast de wasemkap op de heechste stân”, vergelijkt dorpsbelangman Gosse Visser het geluid. Defensie zet, nadat het dorp aan de bel trok, sinds een paar weken de installatie ‘s nachts uit.

Maar daarmee is de kous niet af. Met een enquête onder de 204 bewoners inventariseert dorpsbelang Wier nu alle vragen die er leven. Met die oogst stappen ze naar Defensie in de hoop dat die het probleem structureel kan oplossen en hun zorg kan wegnemen.

Wat geluid betreft is de eis simpel, zegt Visser. ,,Fan de âlde radarpost hiene we hielendal gjin lêst. Dat moat no wer sa. Dan hoecht er fan ús hielendal net fuort.”

Straling

En verder wil Wier dat Defensie hen informeert over wat voor installatie er nou precies bij hun dorp staat. Want daarover weten ze nu niks. Visser: ,,It skynt dat dizze trije oant fjouwer kear mear straling jout. Wat betsjut dat foar ús sûnens? Dêroer binne wy noait ynformearre. Wy wolle earlike antwurden. En as bliken docht dat it gefaarlik is, dan moat dat ding hjir al wei.”

Gemeente Waadhoeke stuurde een brief naar het ministerie, de provincie komt in actie en in de Tweede Kamer zijn er vragen over gesteld. Visser is dan ook hoopvol dat de kwestie wordt opgelost. ,,Wy binne der krekt op tiid by. De nije radar is noch net offisjeel oplevere. Dat is ús gelok, der is noch wat oan te dwaan.”

Nieuws

menu