Schedel uit middeleeuwen uit gracht in Franeker gehaald

FOTO POLITIE NOORDWEST-FRYSLÂN

Een visser haalde begin oktober een schedel uit het water bij de Turfkade in Franeker. Na onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) blijkt de schedel van een vrouw te zijn die heeft geleefd tussen de late middeleeuwen en de nieuwe tijd (tussen 1250 en 1795).
Lees meer over
Waadhoeke

Destijds werd de schedel door een speciaal water calamiteiten team van de politie veiliggesteld en overgedragen aan het NFI. De vrouw zou tussen de 16 en 40 jaar oud zijn geweest. Er zijn geen sporen gevonden dat de vrouw om het leven is gekomen door een misdrijf.

De schedel is ter beschikking gesteld aan het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis.

Nieuws

menu