Rembrandt was weer even terug in Sint Annaparochie, waar kunstenaars in zijn geest schilderden

Rembrandt was zaterdag weer even ‘Op ‘t Bildt’. Rond de kerk van Sint Anna, waar hij in 1634 zijn Saskia trouwde, schilderden kunstenaars in zijn geest.

Figuranten luisterden de Rembrandtmarkt op. FOTO LC

Figuranten luisterden de Rembrandtmarkt op. FOTO LC

Meestal schildert Jetty Boterhoek uit Harlingen kinderen. Aan zee. Of in zee. En werkt ze met felle kleuren.

Maar zaterdag hebben donkere tinten de overhand op haar doek. Want Jetty doet mee aan het project ‘Rembrandt op ‘t Bildt’: schilderen in de geest van Rembrandt. Met dus een groot contrast tussen licht en donker.

Behalve Jetty werken nog eens veertien kunstenaars hard aan een creatie. Hun handelingen worden gadegeslagen door het publiek. ,,It is moai drok’’, stellen ‘Rembrandt’ en ‘Saskia’, oftewel Alfred Miedema en zijn nicht Tjetien Miedema, tevreden.

De ezels van de artiesten staan opgesteld rond de kerk van Sint Annaparochie, tussen de kraampjes van de jaarlijkse Rembrandtmarkt.

Vaste prik

Sinds de vierhonderdste geboortedag van de kunstenaar in 2006 is dit kunstfestijn een vaste prik in het Bildtse dorp. ,,Want Rembrandt kocht zelf ook graag op markten’’, zegt Kirsten Zwijnenburg van de Commissie Rembrandtmarkt. Vanwege het 350ste sterfjaar moest er ook maar iets extra’s komen. Vandaar dus de ‘schilderwedstrijd’.

In het godshuis van Sint Anna trouwde Rembrandt zijn Saskia, die na de dood van haar ouders bij haar voogd in het Bildtse dorp in trok. Niet in dit gebouw, vertelt kerkvrijwilliger Wiemer van der Ploeg. ,,Dizze tsjerke is yn 1682 bouwd en se trouwden yn 1634. Mar it wie wol op dit plak.’’

Kleinzoon

Ervoor staan Hansje van Houten en Geke Terpstra te schilderen. De vriendinnen uit Minnertsga leggen ieder een kleinzoon vast. Hansje schildert Thomas aan de hand van een foto, Geke maakt Eise na en liet zich inspireren door het portret van Rembrandts zoon Titus. ,,Die had ook een dromerige blik, net als Eise’’, legt ze uit.

Vlak bij de achteringang van de kerk is Poppe Ytsma uit Appelscha druk aan de slag. Hij baseert zich op Rembrandts ‘Lofzang van Simeon’. ,,Ik bin tefreden oer wat ik yn in pear oeren dien ha’’, zegt hij.

'Geweldich'

Ondertussen begeven ‘Rembrandt’ en ‘Saskia’ zich onder de belangstellenden. ,,Geweldich’’, vinden ze de markt. En ook over hun rol zijn ze te spreken. ,,Minsken sprekke je oan, wolle mei je op ‘e foto, it is echt leuk.’’

Sybe Joostema uit Minnertsga heeft zijn werk af. Hij zet de ezel (,,krekt sa’n ien at Rembrandt hie, kocht by de Kringloop’’) met zijn kunstwerk klaar ter beoordeling. Hij schilderde de bezoekster in het Museum of Fine Arts in Boston, terwijl ze een werk van Rembrandt bewondert. ,,Ik ha der myn eigen draai oan jûn.’’

En dan volgt de uitslag. Voor de jongste deelnemers, de zusjes Yildou (12) en Thirza (11) Palsma uit Westhoek is er een eervolle vermelding.

Dan mag Metsje de Jong uit Sint Annaparochie naar voren komen. Net als Germ Dikland uit Berltsum en Jetty Boterhoek. Ze winnen een workshop van kunstenaar Hendrik Elings.

,,Hy is foar my noch net ôf’’, verklapt Metsje de Jong. Ze werkte de neus van kleindochter Alise bij, maar met olieverf geeft dat niet meteen het gewenste effect. ,,En dat ljocht op it gesicht...’’, zegt ze, haar eigen werk bekritiserend. ,,Ik hie te min tiid.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Waadhoeke