Rechter wijst beroep af, nieuwe dorpsmolen Tzum draait in november

Aart Dijkstra en Govert Geldof, pleitbezorgers van een nieuwe dorpsmolen, in Tzum. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Bezwaren tegen de komst van een nieuwe dorpsmolen in Tzum zijn door de rechter in Groningen ongegrond verklaard.
Lees meer over
Waadhoeke

Twee omwonenden betoogden dat de nieuwbouw niet aan de provinciale regels voldoet. Bovendien zou de beoogde tiphoogte van 76 meter niet noodzakelijk zijn, zou er verstoring voor weidevogels optreden en zouden er als gevolg van de zogeheten postcoderoosregeling mensen op te grote afstand van Tzum meeprofiteren van de opbrengsten.

De rechter vindt dus geen enkel bezwaar terecht. De oude dorpsmolen van Tzum werd in 2016 gedemonteerd en verkocht. De nieuwe draait vanaf november.

Nieuws

menu