Raad Waadhoeke steunt wethouder in grondkwestie Tzummarum

Het bedrijf van Jorrit de Vries in Tzummarum met daarnaast het bosperceel van Staatsbosbeheer.

Wethouder Jan Dijkstra van Waadhoeke moest gisteravond in een interpellatiedebat haarfijn uitleggen hoe zaken zijn gelopen in het hoofdpijndossier over een lap grond in Tzummarum.
Lees meer over
Waadhoeke

Uiteindelijk stemde de raad in met een verkoopplan waarmee het college hoopt de impasse te doorbreken in de kwestie die al tien jaar de gemoederen bezig houdt.

Het was Gemeentebelangen die in een interpellatiedebat een batterij aan vragen afvuurde op de FNP-wethouder. De oppositiepartij zette vraagtekens bij het functioneren van Dijkstra. Kees Arendz sprak over ,,langdurig gehannes van de gemeente” en twijfelde over de regie van de wethouder in het dossier.

Waadhoeke en ook voorganger Franekeradeel ging meerdere keren in de fout bij een stuk bosgrond aan de Kleasterwei in Tzummarum. Kraanverhuur Jorrit de Vries legde een sleufsilo aan op een lap grond dat eigendom is van Staatsbosbeheer (SBB) en wordt gepacht door Waadhoeke. SBB was hiervan niet op de hoogte.

Steken laten vallen

Na klachten van omwonenden stelde de provincie een interbestuurlijk onderzoek (IBT) in en constateerde dat de gemeente steken heeft laten vallen met handhaven.

Dijkstra wees op de lange geschiedenis van het dossier. ,,Yn san langrinnend proses, giet wolris wat mis.” Het college heeft naar aanleiding van het IBT-rapport een lijst met actie- en verbeterpunten opgesteld om herhaling te voorkomen.

Treurspel

Coalitiepartijen toonden begrip en hopen dat van de fouten wordt geleerd. Naast Gemeentebelangen was ook de VVD kritisch. ,,It is in treurspel wurden”, zei Andries Magré die er vanuit gaat dat B. en W. in het vervolg zijn politieke antenne beter afstellen.

Het college wil nu de betwiste bosgrond kopen en gelijk doorverkopen aan de ondernemer. Dijkstra: ,,It is miskyn net dé oplossing, mar wol in stap wêrmei elk fierder kin.” Op Gemeentebelangen na stemden alle partijen ermee in.

Nieuws

menu