PvdA en FNP: stop verkwanseling landschap Waadhoeke

Landschap bij Oosterbierum FOTO NIELS DE VRIES

De provinciale fracties van FNP en PvdA maken zich grote zorgen over de nieuwe beleidsregel van de gemeente Waadhoeke waarin strenge landschapsbescherming versoepeld wordt.
Lees meer over
Waadhoeke

PvdA en FNP in Provinciale Staten vrezen voor verkwanseling van het landschap in de gemeente Waadhoeke. Ze vragen Gedeputeerde Staten actie te ondernemen. De partijen noemen het onbegrijpelijk dat er een B-categorie wordt ingevoerd waar verminderde bescherming van het landschap geldt. Dit is volgens hen in strijd met het provinciaal omgevingsbeleid en met het bestemmingsplan.

Naast de B-categorie houdt Waadhoeke een A-categorie waar wel strenge landschapsbescherming geldt. De scheiding is ingegeven door de ruilverkaveling Franekeradeel-Harlingen, waarbij boeren in problemen kunnen komen als ze land krijgen dat in de zware beschermingscategorie ligt. Volgens de gemeente zijn er plekken waar de gaafheid van het oorspronkelijke landschap toch al is aangetast en de regels daarom soepeler kunnen.

Het betreft het historische landschap met kwelderruggen, terpen en kruinige percelen. Dit zijn bolle percelen waar het water makkelijk van de kleigrond kan lopen. Dat dit landschap hier en daar al aangetast is, brengt de partijen tot de vraag wat Gedeputeerde Staten daartegen doet. Wordt er gehandhaafd en hoe vaak worden herstelsancties opgelegd? Omdat Harlingen ook onder dit landschapsgebied valt, willen PvdA en FNP weten of deze gemeente hetzelfde beleid hanteert.

Nieuws

menu