Paprikateler in Bitgum krijgt meer tijd, sluiting van de baan

Jaap Vink in de kassen waar hij paprika's teelt. FOTO LC

Paprikateler Jaap Vink in Bitgum hoeft zijn bedrijfsactiviteiten niet te staken. Hij heeft tot het voorjaar de tijd om een vergunning te regelen. ,,Wy ha de termyn oprekt”, zegt gedeputeerde Douwe Hoogland.
Lees meer over
Waadhoeke

Het bedrijf Vink Sion dreigde te moeten sluiten omdat de houtsnippercentrale die de kassen verwarmt te veel stikstof uitstoot. De provincie werd daar op gewezen door klimaatorganisatie Mobilisation for the Environment en kon volgens Hoogland niet anders dan handhaven. Vink moest de uitstoot uiterlijk komende vrijdag hebben verlaagd. Er dreigden anders dwangsommen. De paprikateler zei onmogelijk aan de eisen te kunnen voldoen en was bang dat hij de deuren moest sluiten.

Nu krijgt Vink dus meer tijd. Een commissie behandelt eerst zijn bezwaren tegen het handhaven van de provincie. Als er een uitspraak is, heeft de paprikateler nog zes weken om een noodzakelijke vergunning te bemachtigen.

,,Dan is it ûngefear april", denkt Hoogland. ,,Ik bin fansels bliid, want de provinsje is der net op út om bedriuwen te sluten. Mar Vink moat der no foar soargje dat hy de boel goed oppakt. It is úteinlik syn probleem. Hy moat sjen dat er de útstjit sa gau as mooglik nei beneden krijt.”

Behalve het verlagen van de stikstofuitstoot is ook extern salderen – het kopen van stikstof van (landbouw)bedrijven - wellicht een optie voor Vink Sion. De provincie moet over dit onderwerp nog een besluit nemen.

Het is nog de vraag hoe de MOB nu zal handelen. ,,Dy kin der by de rjochter noch in foarsjenning op loslitte en dat soe de termyn wat ynkoartsje kinne”, aldus Hoogland.

Ook de houtoven die in Beetsterzwaag revalidatiecentrum Lyndenstein verwarmt, krijgt meer tijd.

Nieuws

menu