Paprikateler in Bitgum kan definitief door: 'Er is weer sprake van redelijkheid'

Paprikabedrijf Vink Sion. Foto NIELS WESTRA

Jaap Vink kan definitief door met zijn paprikabedrijf Vink Sion, in Bitgum. De provincie heeft de last onder dwangsom ingetrokken.

,,Ik heb geen dansje op tafel gedaan, maar ben erg opgelucht”, zegt Vink. ,,Er is weer sprake van redelijkheid. Volgens mij zijn er in de wereld heel veel andere milieuproblemen op te lossen.”

Eind vorig jaar besloot de provincie op verzoek van de organisatie Mobilisation for the Environment (MOB) om handhavend op te treden tegen Vink Sion.

Stikstof

De houtsnippercentrale die de kassen van het bedrijf verwarmt, stootte volgens de regels en met de Wadden in de buurt te veel stikstof uit. Sluiting van de onderneming dreigde, totdat gedeputeerde Douwe Hoogland begin december besloot om het paprikabedrijf meer tijd te geven om een natuurbeschermingswetvergunning te regelen.

Ook dat hoeft nu niet meer. Dat komt door de nieuwe stikstofwet die in december door de Tweede Kamer en in maart ook door de Senaat werd aangenomen. Door de nieuwe wet worden bedrijven die met hun stikstofuitstoot onder een bepaalde drempelwaarde blijven, hoe dan ook gelegaliseerd de komende jaren. Dat geldt ook voor Vink Sion.

Legalisatie

De provincie wil het de paprikateler niet aandoen om voor de periode tot legalisatie alles in het werk te moeten stellen alsnog een vergunning te verkrijgen. Dat had gekund door extern salderen (het kopen van stikstofrechten van stoppende bedrijven), maar bijvoorbeeld ook door de toepassing van geothermie. Beide methodes werden onderzocht, maar bleken technisch en / of financieel niet haalbaar.

De bezwaren die door het bedrijf zijn ingediend, worden niet meer inhoudelijk behandeld. ,,It soe skande wêze as sa’n bedriuw stopje moatten hie”, zegt Hoogland. De MOB kan nog wel bezwaar aantekenen bij de provincie.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Waadhoeke