Opnieuw geldinjectie voor De Koornbeurs in Franeker

Corona en tegenvallers in de financiële bedrijfsvoering maken dat de gemeente Waadhoeke opnieuw geld uittrekt voor theater De Koornbeurs in Franeker.

De aanschaf van een tweedehands tribune zorgt ervoor dat gemeente Waadhoeke voor extra kosten opdraait in het onderhoud van theater De Koornbeurs.

De aanschaf van een tweedehands tribune zorgt ervoor dat gemeente Waadhoeke voor extra kosten opdraait in het onderhoud van theater De Koornbeurs. FOTO ARCHIEF LC/ CATRINUS VAN DER VEEN

De gemeenteraad van Waadhoeke wordt opnieuw gevraagd de portemonnee te trekken voor het noodlijdende theater. Het gaat om 95.562 euro als compensatie voor het verlies door de coronacrisis en 54.300 euro om een financiële tegenvaller op te vangen die al voor de coronacrisis was ontstaan, meldt het college.

Burgemeester en wethouders kwamen in juni met de mededeling over de financiële tegenvallers in de bedrijfsvoering, toen nog ter grootte van 86.000 euro. Er werd aangekondigd dat het college met meerdere scenario’s voor een oplossing zou komen, zodat de raad een keuze had.

Daar komen b. en w. nu op terug. Er is maar één voorstel en dat is beide tekorten aanzuiveren. Het college doet dit omdat er vertrouwen is in de aanpak van het bestuur en de nieuwe directie. Bovendien wordt het theater zo perspectief voor de toekomst geboden.

In het raadsvoorstel wordt erop gewezen dat De Koornbeurs de tegenvaller zelf terug heeft weten te brengen van 86.000 euro naar 54.300 euro. ,,De nieuwe directeur en het bestuur hebben accuraat gehandeld en de juiste maatregelen genomen. De kans op herhaling is hierdoor minimaal.’’ Ook stelt het college dat het tekort relatief klein is op een omzet van 900.000 euro.

Minder dure voorstellingen

Uit een analyse van De Koornbeurs blijkt dat de betalingsproblemen in februari van dit jaar ontstonden doordat er tegenvallende huuropbrengsten waren, langdurig ziek personeel vervangen moest worden, 20.000 euro aan ingecalculeerde subsidie van het fonds Cultuurparticipatie er niet kwam en voorstellingen geannuleerd moesten worden vanwege te lage kaartverkoop. Verder blijven de opbrengsten uit de horeca achter. Het bestuur heeft besloten met ingang van het seizoen 2021/2022 minder dure voorstellingen in te kopen.

De raad wordt alvast gewaarschuwd voor nieuwe tekorten aan het eind van dit jaar. Zo is het zo goed als zeker dat het Sinterklaassprookje wordt geannuleerd. Dit kost minimaal 12.000 euro aan inkomsten. Voorstellingen uit de eerste coronaperiode zijn verplaatst naar de periode september-december, maar zullen niet allemaal uitgevoerd worden. Gaan ze wel door, dan mogen maximaal 86 stoelen bezet zijn. Het theater rekent uit voorzichtigheid met 43 bezoekers.

Het theater wijst erop dat de lockdown een enorme impact heeft gehad. Sindsdien staat het theater er ‘leeg en desolaat’ bij. Door het negatieve eigen vermogen kan De Koornbeurs deze tegenvaller niet het hoofd bieden. Het complex maakt gebruik van coronasteunmaatregelen van het rijk ter waarde van bijna 30.000 euro

Waadhoeke besloot in 2018 tot en met het jaar 2021 75.000 euro extra beschikbaar te stellen boven op de jaarlijkse 350.000 euro om het theater uit de negatieve spiraal te laten komen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Waadhoeke