Opluchting bij paprikateler Jaap Vink nu zijn bedrijf niet hoeft te sluiten: 'Ik kan weer ademen'

,,Ik kan weer ademen”, zegt Jaap Vink. De paprikateler uit Bitgum was bang zijn bedrijfsactiviteiten te moeten staken, maar krijgt meer tijd om een noodzakelijke vergunning te regelen.

Jaap Vink in de kassen waar hij paprika's teelt.

Jaap Vink in de kassen waar hij paprika's teelt. FOTO LC

Voor het glastuinbouwbedrijf Vink Sion dreigde voorlopige sluiting omdat de houtsnippercentrale die de kassen verwarmt en tweeduizend gezinnen van groene stroom voorziet te veel stikstof uitstoot. De provincie werd daarop gewezen door de milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) en kon volgens gedeputeerde Douwe Hoogland niet anders dan handhaven.

Aanvankelijk moest Vink de stikstofemissie uiterlijk vandaag verlagen. Anders zouden dwangsommen volgen. De eigenaar van het paprikabedrijf zei niet aan de eisen te kunnen voldoen. ,,De houtcentrale stoot 0,02 mol stikstof per hectare uit, maar dat moet volgens de regels en met de Wadden in de buurt 0 zijn”, aldus Vink. ,,Onmogelijk. Wat mij betreft is dit Nederland op z’n smalst.”

Tot april de tijd

De dreigende sluiting is nu echter dus van de baan. In ieder geval voorlopig. Vink heeft tot het voorjaar de tijd om een natuurbeschermingswetvergunning te bemachtigen. ,,Wy ha de termyn oprekt”, zegt Hoogland. Een commissie behandelt eerst de bezwaren die Vink heeft ingediend tegen het handhaven. Na de uitspraak, in februari of maart, heeft hij nog zes weken de tijd om aan zijn vergunningsplicht te voldoen. ,,Dan is it april”, aldus de gedeputeerde.

,,Ik ben blij”, reageert Jaap Vink. ,,Het is nog niet helemaal voor elkaar, maar er is in elk geval tijd om een passende oplossing te vinden. Ik wilde het lang zelf oplossen, maar dat lukte niet. Door aandacht van media en politiek is de bal gaan rollen. Het is uiteindelijk een lawine geworden.”

Vink had het gevoel dat hij de afgelopen dagen in een rollercoaster zat. ,,Ik dacht: het kan toch niet waar zijn dat ik echt dicht moet. Maar de provincie stond er strak in. Dan ga je twijfelen op een gegeven moment. De twijfel is voorlopig weg en dat is mooi. Ook voor de provincie trouwens.”

‘Ik kan mezelf niet uit het moeras trekken’

,,Ik bin fansels ek bliid, want de provinsje is der net op út om bedriuwen te sluten”, zegt Hoogland. ,,Mar Vink moat der no foar soargje dat hy de boel goed oppakt. It is úteinlik syn probleem. Hy moat sjen dat er de útstjit sa gau as mooglik nei beneden krijt.”

,,Maar dan moet ik wel de handvaten hebben om dat te doen”, reageert Vink. ,,Ik kan mezelf niet uit het moeras trekken.”

De hoop van de Bitgumer paprikakweker is onder meer gevestigd op de mogelijkheid van extern salderen, het kopen van stikstofrechten bij stoppende (landbouw)bedrijven. Gedeputeerde Staten neemt daarover dinsdag naar verwachting een besluit. ,,Mar Vink kin miskien ek de kachel wat nei beneden dwaan”, stelt Hoogland. Vink: ,,Dat is te kort door de bocht, want dan stoot ik nog steeds stikstof uit. Ik hoop dat extern salderen een mogelijkheid wordt. Ik wil de winkel laten draaien. Dat is mijn voornaamste belang.”

Ook de houtcentrale die in Beetsterzwaag voor verwarming in revalidatiecentrum Lyndenstein zorgt, krijgt meer tijd.

Tegen alle biomassacentrales

De MOB kan leven met het respijt. ,,Wij geven het natuurlijk de tijd om het goed te regelen”, zegt voorzitter Johan Vollenbroek. ,,We gaan echt geen beroep aantekenen of zo en zijn er niet op uit om bedrijven om zeep te helpen. Als een echte oplossing uiteindelijk maar niet op de lange baan wordt geschoven.” Volgens Vollenbroek had de provincie ook een tijdelijke gedoogbeschikking kunnen afgeven. De MOB is tegen alle biomassacentrales.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Waadhoeke
Stikstof