Oosterbierum is migrantendruk beu

Dorpsbelang Oosterbierum is boos op gemeente Waadhoeke die buiten hun medeweten dorpelingen polst over de komst van extra arbeidsmigranten. Drie huizen met seizoenswerkers is de max, zo was de afspraak.

Paul de Cock en Rintje Visser van Dorpsbelang Oosterbierum Klooster-Lidlum bij een leegstaand huis in het dorp waarvan wordt gevreesd dat een pandjesbaas er arbeidsmigranten in wil onderbrengen.

Paul de Cock en Rintje Visser van Dorpsbelang Oosterbierum Klooster-Lidlum bij een leegstaand huis in het dorp waarvan wordt gevreesd dat een pandjesbaas er arbeidsmigranten in wil onderbrengen. Foto: Catrinus van der Veen

Kale ramen, holle woonkamer. Een hoekhuis aan de Keatsebuorren in Oosterbierum staat leeg. Rinse Visser en Paul de Cock kijken zorgelijk en houden hun hart vast wie straks de nieuwe bewoners worden van het oude huis van Gerrit en Lies. De mannen van Dorpsbelang Oosterbierum Klooster-Lidlum hopen op een gezin uit de buurt of een jong startend stel. In ieder geval mensen die betrokken zijn bij het dorp en er een toekomst willen bouwen.

Maar het huis is van een pandjesbaas en dat baart de mannen zorgen. Want dan zou dit weer een woning kunnen worden waarin kamers worden getimmerd en arbeidsmigranten neerstrijken. En dat is niet wat Oosterbierum wil en ook niet de afspraak die er ligt met de gemeente. Iedereen is welkom, of je nou uit Gouda komt, uit Gdansk of van de Golan, zeggen Visser en De Cock. Het gaat erom dat hun dorp vitaal en leefbaar blijft. En arbeidsmigranten leveren daaraan geen bijdrage.

Legaliseren

Dorpsbelang is op zijn hoede door een kwestie die nu speelt rondom een huis aan de Bauke Poelstrastjitte. Daar wonen sinds 2018 twee Polen en de huiseigenaar wil de woonsituatie, die strijdig is met het bestemmingsplan, legaliseren door een vergunning aan te vragen bij Waadhoeke. De gemeente weigerde die aanvraag, maar door een bezwaarschriftenprocedure die door de pandeigenaar is aangespannen moet opnieuw een beslissing worden genomen over het wel of niet verlenen van een vergunning.

Dorpsbelang is verbaasd en ontsteld over een brief daarover die de gemeente onlangs verspreidde in het dorp. Daarin wordt directe buren om hun mening gevraagd. ,,Het college moet een belangenafweging maken en wil daarom graag weten of u als direct omwonende op voorhand opmerkingen heeft over het wel of niet verlenen van deze vergunning”, zo meldt de brief. ,,Dit kan zowel positief zijn omdat u blij bent met uw buren, als negatief omdat u overlast van ze ervaart.”

Terwijl Dorpsbelang al lang en breed had gezegd tegen het verlenen van nog een vergunning te zijn. Dat zou ook indruisen tegen de afspraken die eerder zijn gemaakt binnen het arbeidsmigrantenoverleg waarin dorpsbelangen, de gemeente, werkgevers en huiseigenaren beleid hebben afgesproken. Daarin is vastgelegd dat maximaal 1 procent van de huizen in een dorp of stad bewoond mag worden door arbeidsmigranten. In Oosterbierum komt die rekensom uit op 3 woningen. Precies het aantal dat nu is vergund.

Draagvlakonderzoek

De onverwachte gemeentelijke brief was nodig als draagvlakonderzoek, legt Harrie Siegersma uit. En moet niet gezien worden als tornen aan afspraken. Hij is coördinator Arbeidsmigranten bij gemeente Waadhoeke. Het college moet een nieuwe beslissing nemen over het wel of niet verlenen van de vergunning. Omdat wordt afgeweken van de 1 procentregeling is de gemeente verplicht om dat voor te leggen aan de bevolking, aldus Siegersma. ,,Oars hiene we in jûn belein, no troch corona dogge we dat mei dizze brief.”

Vooral de vraag of bewoners wel of geen overlast ervaren van de twee Poolse bewoners steekt dorpsbelang. ,,Daar gaat het niet om”, zegt De Cock. Waarom dan wel? Drie huizen is de max omdat anders de balans in het dorp wordt verstoord. Leefbaarheid, daar gaat het om. Dat er genoeg woningen blijven voor dorpsjongeren en dat de dorpsgemeenschap niet als los zand aan elkaar komt te hangen doordat kamerbewoners geen band met hun buren en het dorp opbouwen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Waadhoeke