Ontwerp MFA Sexbierum mist nog verbinding met dorp

Het oude mfa It Waed. FOTO GOOGLE STREETVIEW

Het ontwerp voor de nieuwe mfa It Waed in Sexbierum is goed bedacht, maar vraagt nog wat bijschaafwerk om het beter bij het dorp te laten aansluiten.

Het is een forse jongen, op een prominente plek in het dorp. De adviescommissie Hûs en Hiem moet wennen aan het eerste ontwerp voor de nieuwe multifunctionele accommodatie in de dorpskom van Sexbierum en zou graag zien dat architect Mark de Witte uit Makkum het nog wat bijschaaft. Hij tekende en groot hoekig pand, met een grote glazen pui aan de voorkant, houten gevelelementen en een verdiepte grote zaal.

Het complex moet verrijzen op de plek van het huidige dorpshuis en tegelijk de oude gymzaal, die elders in het dorp staat, vervangen. Naast verenigingen en sporters biedt het mfa straks ook onderdak aan de nevenactiviteiten van de kerk. Bovendien kan naastgelegen basisschool De Skeakel er gebruik van maken.

De commissie viel niet zo zeer over het pand zelf als wel over het gebrek aan aansluiting op de omgeving. Ze mist een goed inpassingsplan. De entree zou ze graag gericht op de school zien, zodat er een pleinachtige ruimte tussen beide panden ontstaat.

De bouwcommissie vanuit Sexbierum legde uit dat de ingang elders bedacht is, omdat een buurman van het complex de keuken van het mfa niet zo dicht bij zijn huis wil. Hûs en Hiem vindt dat dat een heroverweging verdient, omdat het publieke belang voor het particuliere gaat.

Het gebied rond het nieuwe dorpscentrum moet worden heringericht, alleen al omdat er bovenop de 30 parkeerplaatsen nog eens 15 of 20 plekken moeten worden aangelegd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Waadhoeke