Inwoner van Waadhoeke en geldzorgen door de energierekening? Gemeente werkt aan noodfonds

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

De gemeente Waadhoeke werkt aan een noodfonds voor inwoners en maatschappelijke organisaties, die geraakt worden door de hoge energieprijzen.
Lees meer over
Waadhoeke

Er komt waarschijnlijk een ‘vangnetregeling’ voor mensen die ondanks de landelijke maatregelen nog financiële hulp nodig hebben door de sterk gestegen energierekening. De regeling geldt voor huishoudens tot in ieder geval 150 procent van de bijstandsnorm. Het gaat om zogenoemde ‘tijdelijke individuele bijzondere bijstand’.

Organisaties zoals dorpshuizen, cultuurinstellingen en sportverenigingen kunnen 50 procent van het energienadeel vergoed krijgen, met een maximum van 20.000 euro per aanvrager. Ze moeten werken zonder winstoogmerk, een eigen energiecontract hebben en activiteiten verzorgen die gericht zijn op de inwoners van Waadhoeke. Zwembaden komen er niet voor in aanmerking, omdat het Rijk daarvoor dit jaar een compensatieregeling instelt.

Staatssteun

Ook voor ondernemers komt er geen aanvullende steun, omdat de landelijke Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voldoende zou zijn. Extra steunmaatregelen van de gemeente zouden daarnaast als ongeoorloofde staatssteun kunnen worden gezien. Waadhoeke wijst ondernemers wel op mogelijkheden tot verduurzamen en de subsidies daarvoor, om op die manier energiekosten te besparen.

De gemeente houdt een pot van 750.000 euro achter de hand voor de steunmaatregelen. In november stemden alle raadsfracties voor een motie om tot een noodfonds te komen.