Nieuw gemaal bij Ried speelt in op bodemdaling door gas- en zoutwinning in gebied Franekeradeel-Harlingen

Het gebiedsontwikkelingsproject ‘Franekeradeel-Harlingen’ is klaar nu het nieuwe gemaal ‘De Mieden’ bij Ried is geopend.

Het nieuwe gemaal bij Ried met de verbrede aanvoersloot.

Het nieuwe gemaal bij Ried met de verbrede aanvoersloot. Foto: JACOB VAN ESSEN

Lees meer over
Waadhoeke
Harlingen

Het gemaal is de laatste, grote maatregel in het gebiedsontwikkelingsproject dat werd opgezet vanwege de bodemdaling in bepaalde delen van het gebied. Deze zijn veroorzaakt door de zoutwinning door Frisia Zout in Harlingen en door de gaswinning door Vermillion Energy. Bij de opening waren onder meer leerlingen van de openbare basisschool de Oanset in Ried betrokken.

Nieuws

menu