Nieuw dorpshuis Berltsum valt 385.000 euro duurder uit

De gemeente Waadhoeke steekt 385.000 euro extra in het nieuwe dorpshuis It Stedhûs van Berltsum. De raad moet nog wel met het voorstel instemmen.

In 2015 werd er in de voormalige gemeente Menameradiel al actie gevoerd voor een nieuw MFC in Berltsum FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

In 2015 werd er in de voormalige gemeente Menameradiel al actie gevoerd voor een nieuw MFC in Berltsum FOTO CATRINUS VAN DER VEEN Foto: Catrinus van der Veen

Het nieuwe multifunctionele centrum (MFC) van Berltsum, dat in de Kruiskerk komt, wordt 385.000 euro duurder dan begroot. Stijgende bouwkosten zijn daarvan de oorzaak. Het college van Waadhoeke vraagt de raad het extra bedrag beschikbaar te stellen omdat bij andere MFC’s in de gemeente de stijgende bouwkosten ook gecompenseerd zijn. In Berltsum dateren de plannen bovendien uit 2013. Na zo’n lange tijd is het logisch dat de begroting bijgesteld moet worden.

2,6 miljoen euro

De totale kosten komen nu op ruim 2,6 miljoen euro. Daar komt 100.000 euro bij die het dorp met zelfwerkzaamheid en acties zelf wil opbrengen. Er was al 513.333 euro gemeentelijke subsidie beschikbaar gesteld en eveneens een lening voor ditzelfde bedrag. De gemeente Waadhoeke zet op verzoek van de initiatiefnemers deze lening om in een garantiestelling. Ook wordt de garantiestelling met 145.00 euro verhoogd zodat dit tekort minder zwaar op de exploitatie drukt.

De Berltsumers hadden al een naam voor hun nieuwe onderkomen, it Stedhûs, waarmee ze verwijzen naar Berltsum als de twaalfde stad van Friesland. In de verbouwde Kruiskerk worden vijf gebouwen samengevoegd. Het gaat om het Groene Kruisgebouw, de Protestantse Gemeente, jeugdsoos It Piipskoft, it Hûnenêst van muziekvereniging Op Maat en dorpshuis It Heechhout. It Hûnenêst ging in 2017 door brand verloren.

Op de plek van het oude dorpshuis en het Groene Kruisgebouw komt de Poiesz-winkel die verplaatst wordt. Het gebouw van de jeugdsoos wordt verkocht. Als er geen nieuw MFC komt, is voor alle huidige gebouwen groot onderhoud nodig. Zowel over de plek van de nieuwe Poeisz als over de nieuwe bestemming van de Kruiskerk zijn gesprekken met omwonenden gevoerd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Waadhoeke