Nieuw dorpshuis Berltsum valt 385.000 euro duurder uit

De gemeente Waadhoeke steekt 385.000 euro extra in het nieuwe dorpshuis It Stedhûs van Berltsum. De raad moet nog wel met het voorstel instemmen.

In 2015 werd er in de voormalige gemeente Menameradiel al actie gevoerd voor een nieuw MFC in Berltsum FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

In 2015 werd er in de voormalige gemeente Menameradiel al actie gevoerd voor een nieuw MFC in Berltsum FOTO CATRINUS VAN DER VEEN Foto: Catrinus van der Veen

Lees meer over
Waadhoeke

Het nieuwe multifunctionele centrum (MFC) van Berltsum, dat in de Kruiskerk komt, wordt 385.000 euro duurder dan begroot. Stijgende bouwkosten zijn daarvan de oorzaak. Het college van Waadhoeke vraagt de raad het extra bedrag beschikbaar te stellen omdat bij andere MFC’s in de gemeente de stijgende bouwkosten ook gecompenseerd zijn. In Berltsum dateren de plannen bovendien uit 2013. Na zo’n lange tijd is het logisch dat de begroting bijgesteld moet worden.

2,6 miljoen euro

Nieuws

menu