N384 door Dongjum wordt veiliger door opwaardering

Aanleg van de nieuwe brug in de N384 bij Wjelsryp in 2019 Foto Hoge Hoorden/ Jacob van Essen Foto: Jacob van Essen

De provincie gaat de provinciale weg (N384) door Dongjum opwaarderen. Ook de dorpskom wordt veiliger en leefbaarder gemaakt tijdens het project.
Lees meer over
Waadhoeke

Het doel is om dat in twee delen te doen, in het najaar van 2021. Door de weg tussen Dongjum en Tzummarum soberder uit te voeren, ontstaat de mogelijkheid om de N384 door de kom van Dongjum grondiger aan te pakken, tot grote vreugde van het dorpsbelang en de gemeente Waadhoeke. Kruispunten worden zichtbaarder en een fiets- en voetgangersoversteek veiliger. Het enige puntje van aandacht lijkt de begroting. Er is nog een te kort van 100.000 euro. Samen met de gemeente en het dorp kijkt de provincie welke keuzes er gemaakt moeten worden.

Nieuws

menu