Monumentale bomen zijn vogelvrij in Waadhoeke, politiek wil regels en een kapvergunning

Bomenkap. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Waadhoeke heeft geen kapvergunning opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Beeldbepalende en historische bomen zijn daardoor vogelvrij. Dat moet anders, vindt SAM Waadhoeke die samen met de ChristenUnie en Gemeentebelangen met een motie de regels wil aanpassen.

In Bitgummole staan twee beeldbepalende bomen die worden gekapt. ,,Terwijl er veel verzoeken komen van inwoners om bomen en andere groene landschapselementen te behouden”, zegt raadslid Haije Stellingwerf van coalitiepartij SAM Waadhoeke.

Zijn partij wil samen met ChristenUnie en Gemeentebelangen met een motie afdwingen dat in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een kapvergunning wordt opgenomen. Dat is nu niet het geval. ,,Waardevolle bomen in de openbare ruimte verdwijnen, omdat hier geen beleid voor is vastgesteld”, zegt Stellingwerf.

Vertraging

Bomenbeleid is onderdeel van de aanstaande omgevingswet, maar omdat die vertraging heeft opgelopen zijn bomen vogelvrij. Om ze tot die tijd te beschermen willen de partijen dat het college een kapvergunningsstelsel invoert voor beeldbepalende bomen en landschapselementen.

Daarnaast willen de motie-indieners dat de gemeente een inventarisatie laat doen naar historische, monumentale, beeldbepalende en karakteristieke bomen en houtopstanden in Waadhoeke. Inwoners moeten daarbij worden betrokken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Waadhoeke
Lokale politiek