Monumentale bomen in Waadhoeke ontberen bescherming

De eik.

De kap van twee monumentale eiken bij Bitgummole wekt beroering. In gemeente Waadhoeke lijken bomen vogelvrij verklaard, zeggen tegenstanders.
Lees meer over
Waadhoeke

Met de kap van twee beeldbepalende, monumentale en gezonde eiken zijn deze maand de laatste van een rij bomen, die oorspronkelijk geplant waren bij de voormalige state Groot Terhorne bij Bitgummole, geveld.

Op een kaart van de kasteeltuin uit 1866 blijkt tuinarchitect Lucas Pieter Roodbaard de bomen reeds te hebben ingetekend. Zowel de Stichting Ringsom Great Terherne als een inwoner heeft in een brief aan de gemeente Waadhoeke hun ongenoegen en verbazing over de kap uitgesproken. In het vroegere Menameradiel genoten monumentale bomen een beschermde status.

Zeker 150 jaar oud

,,De gekapte bomen waren dus minimaal 150 jaar oud. Hoogstwaarschijnlijk zijn het ook de oudste eiken in de wijde omgeving’’, aldus de briefschrijver. Hij vindt het onvoorstelbaar dat de gemeente zonder naar de landschappelijke en monumentale waarde van de bomen te kijken altijd toestemming verleent voor de kap van bomen. ,,De gemeente heeft wel de mond vol van biodiversiteit en behoud van landschappelijke waarden.’’

De stichting stelt het ontbreken van een kapverordening schriftelijk en mondeling bij de gemeente te hebben aangekaart. Ze pleit tevens voor een inventarisatie van monumentale en landschappelijke waardevolle bomen. Het ontbreken van regelgeving maakt het voor Waadhoeke onmogelijk zicht te houden op behoud van het bomenbestand, meent de stichting.

De gemeente Waadhoeke is niet van plan om een beschermend beleid voor bomen te gaan voeren. ,,Er is geen dergelijk beleid en dat komt er ook niet’’, aldus voorlichter Franca Rijpma. ,,Dat is voor de fusie reeds afgesproken.’’ Door wie dat precies is afgesproken, kon zij niet vertellen.

Nieuws

menu