Kwetsbare groepen in beeld bij woonplannen Waadhoeke

Nieuwe 'Nul op de Meter-woningen' van Wonen Noordwest Friesland in Deinum FOTO WONEN NOORDWEST FRIESLAND        

De gemeente Waadhoeke en woningcorporaties en huurdersverenigingen willen bij woonplannen voldoende aandacht voor kwetsbare groepen als statushouders en personen met verward gedrag.
Lees meer over
Waadhoeke

Dat staat in de jaarlijkse prestatieafspraak. Wonen Noordwest Friesland geeft daarin verder aan 36 huurwoningen te willen bouwen in Bitgum, Minnertsga en Sexbierum, terwijl Accolade bezig is met de realisatie van nieuwe huurwoningen aan de Marten Oostwoudstraat en het Noorderbleek in Franeker.

Nieuws

menu