Kei in wiskunde met een keu: Marten (15) uit Franeker rekent op de biljarttafel. 'Wie weet hoe ver ik kan komen'

SmartCue is een lespakket van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB) dat wiskunde aangrijpt om middelbare scholieren te enthousiasmeren voor de keusporten. Marten Hofstra (15) uit Franeker is in ieder geval definitief om: hij won op 10 mei het landelijke SmartCue-scholentoernooi en is verknocht aan het spelletje.

Marten Hofstra (15) met zijn SmartCue-beker en gewonnen keu.

Marten Hofstra (15) met zijn SmartCue-beker en gewonnen keu. Foto: Catrinus van der Veen

Lees meer over
Waadhoeke

Biljartballen, triangel en krijt worden sinds 2018 door de KNBB op middelbare scholen ingezet om te tonen dat bètavakken praktische toepassingen hebben. In de lessen komen zowel theorie- als praktijkgerichte thema’s over de biljartsport aan bod en scholieren voeren opdrachten over driehoeksgetallen, hoofdrekenen en meetkunde uit aan de pooltafel.