Keatsmuseum biedt hulp in het web van QR-codes en DigiD's

Jan Bosgra van het PC-bestuur helpt Catrinus Straatsma.

De bovenverdieping van het Keatsmuseum in Franeker was vrijdagmiddag ingericht als helpdesk voor PC-bezoekers die zich geen weg weten in heb web van QR-codes en DigiD’s. Want om toegang de krijgen tot het verder afgesloten Sjûkelân moet iedereen op 4 augustus door middel van zo’n digitale streepjescode kunnen aantonen dat ze virusvrij of gevaccineerd zijn.

Opengeklapte laptops, druk bellende vrijwilligers, identiteitsbewijzen en gele boekjes op tafel en geduldig wachtende kaatsliefhebbers: de QR-hulpbrigade blijkt geen overbodige luxe. ,,Dat hat de PC-kommisje goed ynskatten”, aldus Bram Bonnema, voorzitter van het Keatsmuseum. ,,It foarsjocht yn in ferlet.”

‘Noch noait fan DigiD heard’

,,Ik haw noch noait fan in DigiD heard”, zegt Catrinus Straatsma (79) uit Peins terwijl hij staat te wachten. Sinds zijn negende komt hij al iedere vijfde woensdag van juli bij de belangrijkste kaatspartij van het jaar. Op de achtergrond belt PC-bestuurslid Jan Bosgra met het ministerie van Buitenlandse Zaken. De wenkbrauwen van Straatsma gaan omhoog van verbazing als hij hoort welke wegen er bewandeld moeten worden.

Want dat is de noodzakelijke driesprong: het vaccinatiebewijs of een recente negatieve test is zichtbaar in de CoronaCheck-app, maar om daar toegang tot te krijgen is een DigiD nodig. En daar wringt ‘m in het geval van Straatsma de schoen. Aanvraag van een nieuwe -op papier althans- neemt tien werkdagen in beslag en dat is te laat voor de 168ste PC. Ook dit moet dus via de digitale weg. Na lang gesoebat doet Bosgra de aanvraag voor Straatsma en diens vrouw. Dan dient zich meteen een volgend probleem aan: de verificatiecode die per SMS komt, kan niet uitgelezen worden op de mobiele telefoon van Straatsma.

Geen mobiele telefoon

Een te verhelpen euvel, maar zo is ieder geval deze vrijdagmiddag wel anders. Want een mobiele telefoon, die heeft Harm Akkerman uit Lollum niet. En toch wil hij over anderhalve week met ‘pake Laas’, zijn kaatsmaat, het terrein op. Al meer dan zestig PC-bezoeken heeft hij op zijn naam staan, schat hij in. ,,Oars ûntbrekt der ien”, meldt zijn vrouw Diny lachend. Ook hij wordt geholpen, maar hij moet volgende week nog wel een keer terugkomen.

Henny van der Heide pakte ‘s ochtends 9 uur de trein vanuit Groenlo. Jaarlijks gaat ze met haar zoon naar de PC, maar nu is de aanloop wat omslachtiger. Ze is dan ook ,,tige bliid” als ze met een uitgeprinte QR-code het Keatsmuseum verlaat. ,,No noch efkes sûkerbôle helje foar de famylje”, zegt ze nog voordat ze de terugreis aanvangt.

Het lukt, onder andere door wachttijden, niet om iedereen direct te helpen. Daarom zit de hulpbrigade ook volgende week vrijdagmiddag tussen 15.00 en 17.00 uur weer op haar post.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Waadhoeke