Juristen provincie zoeken naar uitweg voor paprikateler Bitgum

Jaap Vink in de kassen waar hij paprika's teelt. FOTO LC

De provincie laat de eigen juristen de mouwen opstropen om paprikabedrijf Vink Sion in Bitgum voor sluiting te behoeden.
Lees meer over
Waadhoeke

Eigenaar Jaap Vink dreigt zijn activiteiten te moeten staken, omdat de stikstofuitstoot van de houtsnippercentrale waarmee de bedrijfskassen worden verwarmd te hoog is. De uitstoot moet uiterlijk vrijdag dusdanig zijn verlaagd dat de natuur er geen last van heeft. De provincie gaat anders handhaven en boetes opleggen.

Vink, die zegt onmogelijk aan de stikstofnorm te kunnen voldoen, heeft meermaals tevergeefs een natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd. ,,Us juristen binne dwaande om der mei him yn goed oerlis út te kommen”, zegt gedeputeerde Douwe Hoogland. ,,Slagget dat, dan kin Vink fierder en wy ek.”

'Probleem leit yn De Haach'

De Statenfractie van coalitiepartij CDA wijst op uitspraken van landbouwminister Carola Schouten nadat de Raad van State in 2019 een einde maakte aan het stikstofbeleid, de PAS. De activiteiten van vooral veel boeren (PAS-melders) waren daardoor opeens illegaal.

,,Vink Sion hie earder gjin fergunning noadich”, zegt CDA-Statenlid Anne Schelhaas. ,,De minister hat tasein dat bedriuwen dy’t nei de útspraak fan de Rie fan Steat yn 2019 yllegaal waarden, troch koenen oant der in oplossing is. It probleem leit yn De Haach.”

Hoogland zegt dat gedogen van de houtsnippercentrale in Bitgum onmogelijk is. ,,Dat komt omdat de MOB yn dit spesifike gefal de klam leit op hanthavenjen.”

Niet handhaven

De MOB is de Mobilisation for the Environment, de klimaatorganisatie die de provincie wees op de stikstofuitstoot van de houtsnipperinstallaties in Bitgum en Beetsterzwaag, waar een houtoven revalidatiecentrum Lyndenstein verwarmt. Schelhaas: ,,Wy wolle net dat der hanthavene wurdt. Lit it dan mar foar de rjochter komme.”

Hoogland noemt Vink Sion, dat ook groene stroom produceert, een keurig bedrijf. ,,Wy moatte in oplossing juridysk tichttimmerje. Oars hinget de provinsje, mar Vink ek.” Lyndenstein kan overschakelen op gas, Vink Sion niet.

Net als het CDA wil ook de FNP wil niet dat de provincie handhaaft. ,,Cv-ynstallaasjes stjitte ek stikstof út. Ast sa troch redenearrest, kin de MOB alles platlizze litte. Dat is min foar de wurkgelegenheid en ekonomy. En hoe komt it mei it lânskipsbehear as wy hout net mear ferbaarne meie?”

Nieuws

menu