Juniorenpartij en oud-winnaars aanwezig op 'PC-dag' in Franeker

FOTO LC

Op de vijfde woensdag van juli loopt Franeker normaal gesproken vol met kaats- dan wel gezelligheidsliefhebbers, het is de dag van de PC. Dit jaar geen PC, maar een jeugdpartij.
Lees meer over
Waadhoeke

Het is voor het eerst sinds 1944 dat de belangrijkste kaatspartij van het jaar niet doorgaat. Het organiseren van de grote juniorenpartij, vandaag op It Sjûkelân, voelt voor PC-voorzitter Ids Hellinga in dit PC-loze jaar als ‘terapy’.

Dat zei hij gisteren tijdens LC Live . ,,Wy moasten wat betinke om dochs de fiifde woansdei fan july troch te kommen”, zei hij. ,,In reuny is leuk, mar der moat ek keatst wurde.”

In 2018 was de PC mede-initiatiefnemer voor de nieuwe junioren-competitie, om zo te proberen kaatsers van 17 tot en met 21 jaar minder snel te laten afhaken. ,,Wy tochten: litte wy dy jonges in moai poadium biede op wat oars de PC-dei west hie. Sa meitsje wy der hooplik dochs in bjusterbaarlike dei fan. Wy ha der drok mei west en dat fielt wol goed.”

Er zijn 74 PC-winnaars en partners uitgenodigd om de juniorenpartij bij te wonen. Velen van hen komen ook daadwerkelijk. Er zijn hooguit 250 mensen welkom op het heilige kaatsgras van Franeker. De bijzondere wedstrijd is om 9 uur begonnen.

,,Wy krigen it gefoel dat in soad minsken de dei dochs yn Frjentsjer belibje woenen, mar wy ha noch hieltyd mei dat firus te krijen”, zei Hellinga. Hij riep op om vandaag vooral niet te komen. Een hek rond It Sjûkelân moet voorkomen dat mensen het veld kunnen betreden.

Nieuws

menu