Honderden kerstengelen daalden tijdens advent neer in Friesland

Grytsje Abma (links) is kerstengel voor Petronella Reitsma en ging als verrassing bij haar op bezoek. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Honderden kerstengelen daalden de afgelopen adventsperiode neer in Friesland. Grytsje Abma uit Wjelsryp verraste vrijdag Petronella Reitsma uit Dronryp.
Lees meer over
Waadhoeke

Het begon te kriebelen, geeft Grytsje Abma als verklaring voor waarom ze zich een aantal weken geleden bij de Stichting Present Noordwest Friesland opgaf als ‘kerstengel’. Normaal is ze rond deze periode actief voor de kerk in Wjelsryp, met name om de jongeren te steunen met hun World Servants-project. ,,Mar dat stiet stil.’’ Thuiswerken zorgde bovendien dat allerlei contacten verminderden. ,,It wie te rêstich.’’

Ze werd getriggerd door de oproep van Present die vrijwilligers vroeg zich aan te melden. ,,Elk soe wol goed dwaan wolle foar in oar. Mar je gean net samar by ien op ’e stoepe stean.’’ Het Kerstengelproject bracht uitkomst. Hier is het namelijk de Stichting Present die vrijwilligers koppelt aan iemand die wel wat aandacht kan gebruiken.

‘Engelschap’ zelf invullen

De kerstengelen zijn vrij om het ‘engelschap’ zelf in te vullen, schrijft Present in een begeleidende brief. Een kaartje, een telefoontje, een cadeautje door de bus of op de stoep of een bezoekje. Abma besloot voor dat laatste te gaan toen ze een adres in Dronryp toegeschoven kreeg. Niet dat Petronella Reitsma zich zomaar spontaan gemeld had: het was haar vaste hulp die haar op de mogelijkheid wees.

'Op dizze wize kinne in hiel soad minsken maatsjes wurde'

Abma vermoedt dat wel meer mensen dat zetje net even nodig hebben, want zelf toegeven dat je eenzaam bent, is een moeilijke stap. ,,Wylst dit sa geweldich is. Op dizze wize kinne in hiel soad minsken maatsjes wurde.’’ Ze besloot voor haar bezoekje alvast telefonisch contact te leggen, hoorde van een aantal ziekenhuisbezoeken en stuurde rond die tijd een kaartje. Daarop belde Reitsma spontaan terug om te bedanken. ,,It is bêst wol spannend, mar wy ha al in iepening foar it petear omdat wy al wat fan elkoar wite.’’

Als kleinigheidje nam de kerstengel vrijdag bloemen mee op de ‘date’ en een kerstlichtje op batterijen met een mooie spreuk erop. ,,It soe bêst kinne dat ik kontakt bliuwt’’’, denkt Abma. Dat is in ieder geval zo bij de school Kabas uit Franeker, waar 253 leerlingen knutsels maakten voor de bewoners van Theresia. Ook hier ontstond onderling contact. De school overweegt daarom volgend jaar het kerstfeest gezamenlijk met deze ouderen te vieren.

Negen stichtingen in Friesland deden mee aan het project. Los van de scholen werden er meer dan 200 één op één koppelingen gemaakt.

Nieuws

menu