Voorzitter Ids Hellinga: iedereen welkom op PC, ook 'seekobben'

Elkaar minder snel een sticker opplakken en werken aan onderling vertrouwen in de samenleving. Hiervoor brak PC-voorzitter Ids Hellinga woensdagmorgen een lans in zijn openingstoespraak.

Voorzitter Ids Hellinga houdt zijn toespraak tijdens de 'resepsje' van PC in De Koornbeurs in Franeker.

Voorzitter Ids Hellinga houdt zijn toespraak tijdens de 'resepsje' van PC in De Koornbeurs in Franeker. FOTO LC

Lees meer over
Waadhoeke

Vorig jaar ontstond er enige ophef na Hellinga’s toespraak, waarin hij zich keerde tegen grootschalige bouwplannen die ten koste zouden gaan van de ruimte voor boeren. Het leek hem geen goede zaak om huizen te bouwen voor ,,forinzen út de Rânestêd dy’t hjir komme as seekobben’’. Het zinnetje dat hierop volgde kreeg de meeste aandacht: ,,Se komme, se skite en se ferdwine wer.”

Nieuws

menu