Graf Eisinga niet langer 'zomaar' een steen

Een tijdelijke fotoplaat bedekte afgelopen tijd het graf van Eisinga. De grafsteen van de grondlegger van het Planetarium werd gerestaureerd. Voortaan beschermt een glazen plaat de zerk.

Ben Seldenrijk legt de gerestaureerde grafsteen van Eise Eisinga op zijn nieuwe 'bed', een betonnen plaat.

Ben Seldenrijk legt de gerestaureerde grafsteen van Eise Eisinga op zijn nieuwe 'bed', een betonnen plaat. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Lees meer over
Waadhoeke

Zelden werd het werk van Ben Seldenrijk door zoveel camera’s gevolgd als gisterochtend. Wordt de steenhouwer normaal op begraafplaatsen omgeven door stilte, nu werd de terugplaatsing van de gerestaureerde grafsteen van Eise Eisinga gevolgd door pers en belangstellenden. Zoals leden van de Wurkgroep Histoarysk Dronryp en Albert Breeuwsma uit Sneek. Deze amateur-wiskundige en -historicus bracht de deplorabele toestand van het graf van de beroemde wolkammer en grondlegger van het Planetarium in 2018 naar buiten.

Nooit meer wakker van regendruppels

Nieuws

menu