Gemeentebelangen wil dekking AED's

Een AED FOTO ARCHIEF LC

In de gemeente Waadhoeke moet een netwerk van AED’s komen dat 100 procent dekking geeft.
Lees meer over
Waadhoeke

Volgens Gemeentebelangen is dat nu niet zo. Ze zien dat op de overzichtskaart van HartslagNu. Daar staat dat er witte vlekken zijn bij Franeker, Menaam, Dronryp, Berltsum, Bitgummole, Marsum, Nij Altoenae en Winsum/Spannum. In 2019 waren er veertien plekken zonder defibrillator.

Waadhoeke heeft een subsidieregeling voor de aanschaf. Gemeentebelangen wil weten hoe vaak daar gebruik van is gemaakt.

Nieuws

menu