Gemeente wil perspectief voor omwonenden radar

De nieuwe radar (links) en de oude van de Defensiepost in Wier. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Defensie moet veel meer doen aan het contact met omwonenden van de radar in Wier. Deze mensen moeten weten waar ze aan toe zijn.
Lees meer over
Waadhoeke

Burgemeester en wethouders van Waadhoeke schrijven dit in een brief aan het ministerie van Defensie, de eigenaar van de radar. ,,Wat ons betreft moet er voor de komende tijd een perspectief worden geschetst zodat de inwoners weten waar ze aan toe zijn.’’ Vragen van omwonenden alleen maar beantwoorden op een website is volgens het college van Waadhoeke niet voldoende.

Die manier van communiceren kondigde Defensie vorige week woensdag aan tijdens een online informatiebijeenkomst, die was belegd op aanvraag van de gemeente Waadhoeke. Die kreeg steeds meer klachten over de geluidsoverlast van de nieuwe radar, die sinds vorig jaar de oude vervangt. Ook kampen inwoners van Wier met storingen aan elektrische apparatuur en met de wifi. De gemeente deelt de vragen en zorgen van de omwonenden.

De radar staat ‘s nachts voorlopig uit vanwege het te harde geluid, maar de gemeente wil dat er een plan komt waarmee het geluid terugkomt op het niveau van de oude radar. Daarbij moet volgens Waadhoeke niet de toegestane norm als uitgangspunt worden genomen, want dat betekent een verslechtering in vergelijking met de oude situatie. Ook wil het college weten wat er wordt gedaan aan de onwenselijke situatie van steeds meer storingen aan apparatuur in de huizen.

De VVD benadrukte gisteren in de raad dat de gemeente verantwoordelijk is voor de gezondheid van de inwoners en wat dat betreft de vinger aan pols moet houden. Kees Arendz van Gemeentebelangen voegde daar aan toe dat het niet alleen om de inwoners van Wier gaat, maar ook die van Minnertsga en Sint Jacobiparochie. Hij wees erop dat zijn partij in september vorig jaar al vragen stelde over de nieuwe radar en vindt dat daar laat op gereageerd is. Wethouder Boukje Tol antwoordde dat er pas de laatste maand zorgelijke signalen kwamen.


Nieuws

menu