Zestien hectare graanakker in Waadhoeke wordt vogelland en kruidenrijk

Bloemenpracht op een vogelakker

Waadhoeke wil zijn akkerbouwers de komende drie jaar proberen te porren om in totaal zestien hectare van het graan- en aardappelland in te richten als vogelakkers met kruidenranden.
Lees meer over
Waadhoeke

De gemeente is voornemens om 45.000 euro te steken in een projectplan biodiversiteit van het agrarisch collectief Waadrâne dat in totaal 122.000 euro kost. De provincie steekt er ook 45.000 euro in, de rest betaalt het collectief zelf. Met dat geld zou in de kleistreek 6 hectare aan kruidenrijke akkerranden moeten verschijnen en 10 hectare aan vogelakkers.

In de gemeente wordt nog weinig gedaan aan agrarisch natuurbeheer en herstel van biodiversiteit. Waadrâne heeft al jarenlange succesvolle ervaringen met agrarisch natuurbeheer in Noardeast-Fryslân. De gemeenteraad beslist volgende week over het voorstel.

Nieuws

Meest gelezen