Geen ronkende trekker, maar een 'wijkschaap' moet het gras in de plantsoenen van Franeker West kort gaan houden

Twee keer per week ronken maaitrekkers door de wijk Franeker West om het vele groen te kortwieken. Dat kan slimmer en leuker, denkt de wijk. Die wil een grasmaaier op vier poten: een eigen buurtschaap.

Schaap.

Schaap. FOTO PIXABAY

In de Kaatsersbuurt en het Sexbierumerplan barst het van het groen. Mooie grote plantsoenen en grasvelden sieren Franeker West. De bewoners zijn er maar wat blij mee, zeggen Baukjen Ploegstra en Joop de Boer. De twee Franekers zitten in de het bestuur van stichting Wijkraad Franeker West.

Toch hebben al die grasvelden en bermen één nadeel: ze moeten vaak worden gemaaid. De gemeente Waadhoeke laat in het groeiseizoen twee dagen per week grasmaaiers uitrukken om de zaak kort te houden. Geen klachten daarover, zeggen de wijkraadbestuurders, maar toch zouden ze het graag anders zien.

Die ronkende machines zorgen van acht tot drie uur ‘s middag voor herrie in de buurt. Bovendien zijn ze niet heel milieuvriendelijk. ,,Het is een storing van jewelste”, zegt De Boer over het geluid van de maaiers. Hij zou liever zien dat het groen wordt onderhouden door grazers. De raad droomt over schapen.

Schapen helpen ook bij sociale samenhang

Het idee ontstond een jaar of vier geleden. De schaapsherder met een reizende kudde die in Leeuwarden bermen kaalvreet, dreigde te moeten stoppen. De Boer hoorde ervan en meldde het idee bij destijds de gemeente Franekeradeel. Het plan stierf een stille dood. Maar toen laatst Waadhoeke met de wijkraad om de tafel wilde om te praten over woonwensen, kwam het oude schapenplan weer ter sprake. De dieren zouden ook kunnen helpen bij de sociale samenhang in de buurt.

Het zou toch ideaal zijn, zeggen De Boer en Ploegstra. ,,Zo zorg je dat het gras laag blijft zonder lawaaiige en uitstotende grasmaaiers. Het maakt de wijk aantrekkelijk, het is leuk voor kinderen en heeft een educatieve functie. Bovendien, schapen in de berm remmen verkeer af.” Allemaal pluspunten.

Vraag is nog wel, hoe het moet met de schapen zelf. De wijk wil geen eigen kudde. ,,Dan moeten ze een hok en je wilt ook voorkomen dat ze ontsnappen in tuinen. Daarvoor kunnen wij niet de verantwoording dragen. Je moet verstand hebben van dieren.”

Maar misschien is er een hobbyboer in de buurt die zijn beesten in de wijk wil weiden of is er een constructie te bedenken met een herder. Waadhoeke heeft de schapenwens genoteerd en gaat bekijken hoe haalbaar het idee is.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Waadhoeke