Geen publiek bij de PC in Franeker kan financieel veel beter uit dan met duizenden betalende toeschouwers

Voorzitter Ids Hellinga hoeft niet lang na te denken: de PC in Franeker zonder publiek kan veel beter uit dan met duizenden betalende toeschouwers. Waarom is dat?

Een volle bak bij de PC van 2018.

Een volle bak bij de PC van 2018. FOTO NIELS DE VRIES

Een PC zonder publiek is geen PC. Ids Hellinga heeft het vaker gezegd en daar blijft hij bij. Maar financieel zou het wel aantrekkelijker zijn om dit jaar geen toeschouwers It Sjûkelân op te laten. Dat klinkt gek, omdat de kaartverkoop de enige bron van inkomsten is voor de organisatie. ,,De PC docht net oan sponsoring of wat dan ek’’, zegt Hellinga. ,,De iennige sinten komme út de ferkeap fan kaarten.’’ En daar wringt de schoen.

  • Een uitverkocht huis is uiteraard ideaal. Maar al snel werd duidelijk dat dit vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen niet meer mogelijk is. Er zijn dik 9000 plekken, inclusief staplaatsen, op het terrein. Dat zorgt voor een forse financiële injectie en dekt de kosten ruimschoots.
  • De huidige situatie is dat er 4500 kaarten minder worden verkocht . Afgelopen zaterdag vlogen die over de toonbank. Er bleven wel enkele honderden kaarten over. Die gaan donderdag in de verkoop. Deze situatie zorgt echter wel voor veel bijkomende kosten.
  • Een PC zonder publiek is financieel het best. Er zijn dan nauwelijks kosten voor bijvoorbeeld catering en beveiliging en de kaatsers kunnen rustig hun gang gaan op het veld. ,,Wy organisearje it fansels foar de keatsers en it moat gewoan trochgean. Sûnder publyk is wol in stik better, mar de lêste opsje foar ús. Wy binne hjir it hiele jier mei dwaande.’’

De helft minder publiek toelaten zorgt vanzelfsprekend voor minder inkomsten dan wanneer it Sjûkelân afgeladen vol is, maar de dit jaar hogere kosten heb je in beide gevallen. ,,It is sawiesa in skealik jier, mar wy ha no folle mear kosten as in oare jierren.’’

Testen voor toegang

En dat heeft vooral te maken met Testen voor Toegang. In plaats van vier toegangspoorten tot het terrein, zijn er wel 25 nodig om al het publiek in goede harmonie - en niet in dikke rijen - naar binnen te leiden. Wie de PC bezoekt, moet zich van tevoren laten testen en bij de poort een QR-code laten scannen.

Het duurt daardoor ook langer voor mensen naar binnen mogen. Een beveiliger controleert eerste de toegangskaart, vervolgens de negatieve testuitslag en tot slot de legitimatie. ,,Want dat gie earst noch ferkeard mei dit systeem. Wy wolle dêr hiel goed nei sjen’’, zegt Hellinga. ,,Wy kinne it ús net permittearje dat it net goed giet.’’

Aan dat alles hangt een stevig prijskaartje. Hellinga verwacht meer dan het dubbele aantal beveiligers nodig te hebben vergeleken met een normaal jaar. Desondanks wil hij absoluut publiek ontvangen. ,,It is in behoarlike ynvestearring, mar wy witte ek hoe’t minsken nei dizze dei ta libje en dogge der alles oan om it mooglik te meitsjen.’’

Zonder publiek

De voorzitter denkt dat de PC sowieso doorgaat, desnoods zonder publiek op de tribunes. Al weet hij ook dat daarbij de coronacijfers van de komende weken cruciaal kunnen zijn. Want wat doen de autoriteiten als het uit de klauwen loopt? Burgemeester Marga Waanders van de gemeente Waadhoeke gaf eerder al aan dat de PC op een afgesloten terrein plaatsvindt en dat de kaatspartij kan doorgaan. ,,Ast sjochst nei it skûtsjesilen’’, wijst Hellinga op het afgelasten van zowel IFKS als SKS, ,,dan sizze sy dat de kommisje besletten hat dat it net trochgiet, mar dat giet fansels ûnder iennige druk fan gemeenten en Veiligheidsregio Fryslân. Dus wy gean der eins sels net oer.’’

De rollercoaster waar Hellinga naar eigen zeggen al anderhalf jaar in zit, dendert nog een paar weken door. Over een kleine drie weken - op woensdag 4 augustus - vindt de PC normaal gesproken plaats. ,,Wy wachtsje de berjochten yn spanning ôf. En as it net mei publyk kin, dan krije minsken fansels harren jild werom.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Waadhoeke
PC Franeker