Geen extra zitting over Friese plaatsnamen in gemeente Waadhoeke

De Jongfryske Mienskip betuigde tijdens de eerste rechtszaak op 14 juli steun aan Elzinga bij de ingang van de rechtbank, links naast de vlag in lange jas Jehannes Elzinga FOTO SJOERD GROENHOF

Er komt geen nieuwe zitting bij de rechtbank over de Friese plaatsnamen in de gemeente Waadhoeke.
Lees meer over
Waadhoeke

Beide partijen moesten voor eind oktober duidelijk maken of ze een extra zitting wilden na inlevering van nieuwe documenten. Zij maken daar geen gebruik van, waardoor nu de termijn van zes weken ingaat die de rechtbank over de uitspraak mag doen.

Jehannes Elzinga uit Franeker spande de zaak aan omdat hij vindt dat de gemeente overal Friestalige plaatsnamen in moet voeren.

Nieuws

menu