Franeker gepasseerd bij Elfstedentocht-uitzending Omroep Max

FRANEKER – De teleurstelling was groot bij een flink aantal Franekers en kaatsliefhebbers. In november hadden André van Duin en Janny van der Heijden tijdens hun speciale reeks voor de serie ‘Denkend aan Holland’ de Elfstedentocht per boot afgelegd en de stad aangedaan. Ze kregen toen een lesje kaatsen van oud-topkaatsers Rutmer van der Meer en Johan van der Meulen. De belangstellenden zaten vorige week klaar voor de uitzending van Omroep Max, maar op de stempelpost bij de Stadsherberg na kwam Franeker niet in beeld.

De oud-kaatsers geven les aan het presentatie-duo André van Duin en Janny van der Heijden

De oud-kaatsers geven les aan het presentatie-duo André van Duin en Janny van der Heijden Lieuwe Bos

Lees meer over
Waadhoeke

Omroep Max gaf de voorkeur aan aandacht voor Kimswerd waar veel oponthoud was doordat er een ponton in de weg lag. Voor Rutmer van der Meer en Johan van der Meulen was het een grotendeels verloren dag. Van der Meer vertelt: ,,Kommissaris Arno Brok hie ús nammen troch jûn oan de regisseuse en har de tip fan it keatsen jûn. We prate wol gauris mei Brok op’e PC dat sadwaande koe der ús nammen. We krigen in mail fan Omroep Max mei de fraach om kennis te meitsjen en it ien en oar troch te praten. Nei in pear tillefoantsjes waard der in plan makke om efkes te keatsen op it Sjûkelân. We hawwe in oantal kearen it scenario troch praat, der wie súver in hiel toanielstikje yn scene setten.”

Nieuws

menu