Fietsersbond Waadhoeke wil extra doorfietsroute

De nu geplande doorfietsroutes.

De Fietsersbond Waadhoeke mist in het provinciaal beleid voor snel- of doorfietsroutes een fietspad dat in deze gemeente van noord naar zuid loopt.

In Waadhoeke staat alleen een beoogde route getekend van Franeker naar Leeuwarden. Hieke Joostema zegt namens de afdeling Waadhoeke van de Fietsersbond dat de lijn Minnertsga-Berltsum-Menaam-Dronryp-Winsum daarbij moet komen.

Zij stelt dat in de directe omgeving van deze route 13.000 mensen van de verbinding kunnen profiteren. Voor de doorfietsroutes is bij de provincie ruim 10 miljoen euro beschikbaar. Waadhoeke zou daarop in moeten spelen omdat de route van noord naar zuid al gedeeltelijk van fietspaden is voorzien, maar twee knelpunten ontbreken.

Knelpunten

Voor deze knelpunten wordt al tijden actie gevoerd door inwoners van Waadhoeke. Het gaat om de Gernierswei in Berltsum en de route Hatsum via Baaium naar Winsum. Beide zijn wegen waar geen fietspaden zijn en fietsers zich onveilig voelen vanwege landbouw- en vrachtverkeer.

Deze ontbrekende stukken fietspad zouden mee kunnen liften in een nieuwe noord-zuidroute. Hiermee wordt tevens Súdwest-Fryslân ontsloten voor fietsers vanuit Waadhoeke, waardoor voor hen een geheel nieuw fietsnetwerk open ligt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Waadhoeke